Zpět na úvodní stránku

Přehled článků autora

 • 1. čs. úderný prapor

  📕56.773 🕔01.03.2003

  "Červenobílá stužka za Čechii, umrlčí lebka za smrt, není života bez Českého státu, svobodu nebo smrt." To bylo heslo, energie a životní filozofie úderníků, což je název pro příslušníky 1. čs. samostatného úderného praporu.

  Zobrazit celý článek
 • 1. křížová výprava

  📕65.786 🕔12.01.2003

  Proti křížovým výpravám toho už bylo napsáno tolik, že se část toho podařilo za staletí vsugerovat i jinak renomovaným historikům. Z těchto důvodů dochází někdy k dějinnému paradoxu, že zatímco si ve Střední Asii svých hrdinských předků zpravidla váží, má Evropa tendenci na své předky házet všechnu možnou špínu. Proto je toto téma velice důležité správně pochopit, a kvůli tomu se mu budeme věnovat i v tomto článku.

  Zobrazit celý článek
 • Albrecht z Valdštejna

  📕73.642 🕔16.08.2003

  Někteří z občanů vědí, kde zasedá horní komora parlamentu České republiky tj. senát, a to ve Valdštejnském paláci. Tuto nádhernou manýristickou stavbu vytvořil významný vojevůdce a postava třicetileté války (trvala v letech 1618–1648) – Albrecht z Valdštejna.

  Zobrazit celý článek
 • Boleslav I.

  📕40.157 🕔17.11.2002

  15. července 2002 tomu bylo 1030 let od úmrtí českého knížete Boleslava I.
  Boleslav I. je pro mně nejvýznamnější politik Českého státu, a to z toho důvodu, že díky jeho politické práci nás nepotkal osud Polabských Slovanů (byli vyhlazeni Germány) nebo osud Podunajských Slovanů (byli vyhlazeni Maďary). Boleslav I. je tedy vlastně otcem Českého státu a národa.

  Zobrazit celý článek
 • Braniborsko-Nová marka

  📕32.056 🕔27.05.2003

  Zajisté se budete divit, jakýže má český národ dějinný vztah k Braniborsku (Brandenburg), ale je tomu tak. Vždyť Braniborsko bylo ve své podstatě součástí Českého státu déle než byla Podkarpatská Rus součástí Československa a jen o něco méně než Slovensko.

  Zobrazit celý článek
 • Braniborsko-Nová marka

  📕19.249 🕔27.05.2003

  Zajisté se budete divit, jaký že má český národ dějinný vztah k Braniborsku (Brandenburg), ale je tomu tak. Vždyť Braniborsko bylo ve své podstatě součástí Českého státu déle než byla Podkarpatská Rus součástí Československa a jen o něco méně než Slovensko.

  Zobrazit celý článek
 • Brunei a Singapur

  📕12.388 🕔27.04.2006

  Tyto státy dosahují dnes takřka stejných politických, společenských a ekonomických úspěchů, přestože mají diametrálně odlišné vnější znaky

  Zobrazit celý článek
 • Čeljabinský incident

  📕66.682 🕔01.03.2003

  Dne 14. května 1918 došlo v ruském městě Čeljabinsk k incidentu, který změnil chod našich i světových dějin.

  Zobrazit celý článek
 • České geopolitické zajímavosti

  📕33.509 🕔20.01.2004

  My chceme zůstat, co my jsme - Lucemburské velkovévodství !

  Zobrazit celý článek
 • České Rakousy – český územní zisk ze dne 31.07.1920

  📕64.405 🕔02.11.2003

  Letos je tomu 83 let co bylo připojeno dne 31.07.1920 k tehdejšímu Československu Valticko s Dyjským trojúhelníkem a západní Vitorazsko (v současnost někdy nazýváno severní Vitorazsko) s českým obyvatelstvem.

  Zobrazit celý článek
 • Český kníže Oldřich

  📕39.984 🕔23.11.2002

  Energický český kníže Oldřich (vládl 1012-1033 a 1034).

  Zobrazit celý článek
 • Čeští Kornilovci

  📕46.650 🕔01.03.2003

  Už jsme tu psali o 1. čs. úderném praporu. Co se týče tohoto válečného umění vycházejícího z tradic úderných (elitních) jednotek, ovládali ho ještě Češi sdružení v čs. ženijním praporu nazývaní Čeští Kornilovci (pojmenovali se po generálu Kornilovu), kteří bojovali v řadách bělogvardějské Dobrovolné armády proti bolševickému Rusku. Čeští Kornilovci jsou dnes naprosto zapomenutou etapou naší slavné vojenské historie. Proč?

  Zobrazit celý článek
 • Chebsko

  📕37.696 🕔16.09.2003

  Chebsko je nejzápadnější území České republiky a navíc pozoruhodné svým dějinným vývojem. Chebsko se také navíc stalo jedním z nejmarkantnějších míst, kde docházelo k vzájemnému sbližování a obohacování obou kultur, jak české, tak německé. Protože není jen ve vztahu k Němcům to špatné na co vzpomínat, ale i to, co je dobré a co nás spojuje a toho je velmi mnoho, jako je např. společná historie, mentalita, kulturní kořeny, pokrevní svazky atd.

  Zobrazit celý článek
 • ČSR na podzim 1938 z ekonomicko-právního hlediska

  📕29.070 🕔01.03.2003

  Podzim 1938 je dostatečně znám z per historiků v československých dějinách, kdy došlo v důsledku odstoupení pohraničí k zániku první Československé republiky a vzniku druhé Česko-Slovenské republiky. Proto bych zde nechtěl opakovat všechny ty známa fakta. Pokusil bych se do této doby vcítit postojem chladnokrevně uvažujícího obchodníka, jehož cílem je přežít na trhu a s tím přistupme vždy k řešení problémů. Proto se můj milý čtenáři na chvíli oprosti od jakékoliv ideologie. Před několika lety jsem si přečetl knihu od vynikajícího myslitele Mistra Suna: “O umění válečném”. V této knize mě upoutala jeho myšlenka, že za porážku si každý může sám. Zatímco vítězství je výsledkem schopností vítěze a neschopnosti poraženého.

  Zobrazit celý článek
 • Dolní Morava

  📕29.617 🕔07.03.2004

  Dolní Morava nemá dnes nic společného s dnešní Moravou. Dolní Morava, tento málo známý název (název zmiňován v knize Lubomíra E.Havlíka: Kronika o Velké Moravě, vyšla r.1993), tak bylo kdysi nazýváno území při dolním levém břehu řeky Moravy, a to území dnešního Slovenska, jihu Polska (severní Orava a severní Spiš, které do roku 1918 byly součástí Uher a poté Polska) a severu Maďarska (pohoří Matra a Bükk a vinařská oblast Tokaj). Dolní Morava byla vždy v určitých obdobích součástí našeho Českého státu.

  Zobrazit celý článek
 • Euroamerická entropie

  📕16.192 🕔04.01.2005

  Entropie je ztráta energie a pozvolný rozpad systému. Je to jaká si další vývojové stadium sytému, která následuje po klimaxu společnosti, který změnou vlivů již není schopen se udržet a zaniká. Jak však zabránit entropii? Lze ji jednoduše se vyhnout najít řešení. Toto řešení vzniká dost často z diskuse na toto téma.

  Zobrazit celý článek
 • Holasicko

  📕25.716 🕔13.06.2004

  Holasicko, určitě mnozí z Vás se budou divit, kde toto území hledat? Jedná se území na severovýchodě České republiky v okolí města Opavy (Opavsko, Krnovsko a Hlučínsko) a přilehlé území na severu, dnes ležící v Polsku.

  Zobrazit celý článek
 • Nisko

  📕17.688 🕔05.09.2004

  Nisko je jediné území Dolního Slezska, jenž je dnes součástí České republiky. Jeho území se shoduje s dnešním okresem Jeseník. Na severu je tvořeno nížinami, jenž pro svou úrodnost jsou nazývány Slezskou Hanou, na jihu a západě horami Rychlebskými a Jeseníky.

  Zobrazit celý článek
 • Organizovaný zločin

  📕27.261 🕔07.10.2003

  Tzv. organizovaný zločin provádí lid‚ sdružení za účelem opatřování si finančních příjmů pomocí trestné činnosti.

  Zobrazit celý článek
 • Presumpce neviny

  📕32.252 🕔10.04.2004

  Základy právní, tj.demokratické, společnosti mino jiné stojí na presumpci neviny. Co to znamená?

  Zobrazit celý článek
 • PROSPERITA: Švýcarsko - země úspěchu

  📕41.441 🕔24.11.2003

  Švýcarsko (oficiální latinský název Confoederatio Helvetica tj.Helvétská konfederace) je dnes třetí až čtvrtá kapitálová mocnost světa, s velmi důležitým trhem akcií, obligací, cizích měn, finančních derivátů a zlata, s minimálně inflační měnou. Přitom má přibližně poloviční rozlohu (41.285 km2) a menší populaci (7.096.800 obyvatel) než Česká republika.

  Zobrazit celý článek
 • Sámo

  📕61.756 🕔16.09.2003

  Sámo byl náš první státní představitel. Sámo byl hlavou našeho prvního státního útvaru, po něm nazvaného Sámova říše. Sámova říše byla mimo jiné také prvním státním útvarem Slovanů.

  Zobrazit celý článek
 • Slezsko

  📕38.984 🕔28.03.2004

  Slezsko, které je dnes součástí Českého státu, je historicky podivuhodný konglomerát původně nesourodých bývalých vazalských a jiných území, konkrétně bývalého vévodství Těšínského, vévodství Opavského, knížectví Krnovského, Hlučínska, Moravských enkláv a knížectví Niského, tj.jakých si  pozůstatků české expanze na severovýchod.

  Zobrazit celý článek
 • Španělská legie

  📕34.904 🕔17.11.2002

  Česká republika je členským státem NATO, kde je členským státem i Španělsko se svým elitním vojenským útvarem Španělskou legií (La Legion). Jde tedy o partnery ve zbrani v rámci NATO.

  Zobrazit celý článek
 • Středovýchodní Evropa

  📕29.964 🕔07.12.2003

  Středovýchodní Evropa, tak bych nazval část Evropy, kde se v letech 1852-1918 rozkládala právní, měnová, hospodářská a celní unie dvou států, a to knížectví Lichtenštejnského a mocnářství Rakousko-Uherského. Tato unie zanikla rozpadem mocnářství Rakousko-Uherska ke konci roku 1918 po 1.světové válce, i když tato unie trvala právně až do roku 1919 dál, proto můžeme za její skutečný zánik považovat rok 1918.

  Zobrazit celý článek
 • TAKA (taktická aktivní kombinační akce)

  📕13.406 🕔07.12.2002

  TAKA je desková hra, kterou hrají 2 hráči. Jeden hráč má 12 bílých vojáků, druhý hráč má 12 černých vojáků...

  Zobrazit celý článek
 • Tryskel

  📕17.141 🕔01.03.2003

  Tryskel je desková hra, kterou hrají 2 hráči. Jeden hráč má 12 bílých vojáků, druhý hráč má 12 černých vojáků.

  Zobrazit celý článek
 • Velká Morava

  📕70.273 🕔12.01.2004

  Velká Morava byla významným obdobím našeho národa. Její geopolitické centrum byly Mikulčice, Staré město - Sady a Pohansko nacházejíci se dnes na území České republiky, v okresech Břeclav, Hodonín a Uherské Hradiště. Velká Morava byla druhou fází naší státnosti po Sámovově říši a před Českým knížectvím, je tudíž jedním z právních předchůdců České republiky.

  Zobrazit celý článek
 • Vratislav II.

  📕34.083 🕔20.04.2003

  Vratislav II. byl významný český panovník a vlastenec. Narodil se po roku 1031, jako druhorozený syn českého knížete Břetislava I. (vládl 1034 – 1055). Po smrti svého staršího bratra Spytihněva II. (český kníže 1055 – 1061) dne 28.01.1061 se stává Vratislav II. knížetem a vládl Českému státu až do své smrti 14.01.1092.

  Zobrazit celý článek