Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 1.1.2023 : 28.009,- Kč
♡ Chci přispět

honza

Jan Ešner

avatar
Datum registrace :
Naposledy aktivní :

Počet příspěvků celkem : 95
Z toho faktografických příspěvků : 3
Vyhledat příspěvky autora


Osobní fotogalerie

Články

 • Americká armáda v Čechách

  Osvobození západních a jihozápadních Čech v roce 1945 se odehrávalo zcela v režii americké 3. armády. V jejím čele stál nejslavnější americký generál celé války George Smith Patton. Zkusme se podívat, jak celé Pattonovo tažení Československem vypadalo a jak si cestu vpřed razily jednotky V. a XII. sboru 3. armády, které měly tento úkol splnit

  42.128
 • Arafat, OOP, Izrael a mír?

  Článek mapuje hlavní pokusy a rozpory blízkovýchodního mírového procesu do roku 1994. Pozdějším událostem se věnuje článek "Intifáda Al-Aksá".

  14.475
 • Blokáda Západního Berlína 1948-1949

  Berlín byl rozdělen do čtyř okupačních zón. Západní spojenci vyjadřovali odhodlání Západní Berlín udržet. V červnu 1948 nechal Stalin uzavřít pozemní přístupové cesty. Spojenci zřídili grandiózní letecký most...

  24.939
 • Čao C'-jang

  Stručný životopis jednoho z mála stoupenců liberalizace čínské politické scény.

  12.758
 • Diplomová práce: Válka v severní Africe 1941 - 1943 z pohledu dobového nacistického tisku Sudetské župy

  10. června 1940, v době probíhající druhé fáze bitvy o Francii, jež spěla k drtivému německému vítězství, ve chvíli, kdy se na jih Francie valily tankové divize skupin „Guderian“ a „Kleist“, rozhodl se italský vůdce Benito Mussolini ke vstupu své vlasti do války a vtrhl do jihovýchodní Francie. Zatáhl tak svou říši do války, na niž nebyla dostatečně připravena. Po vyřazení francouzského loďstva spoléhal na svou námořní sílu ve Středozemním moři a také na možnost využití svých jednotek dislokovaných na africkém kontinentu. Jeho jediným významným nepřítelem byla nyní, po vyřazení Francie, Velká Británie. S ní se mohl utkávat právě ve Středozemním moři a v Africe...

  38.743
 • Dlouhý telegram

  Výtah z telegrafické zprávy z Moskvy z 22. února 1946, kterou poslal prezidentu Trumanovi velvyslanec v Moskvě Geoge Kennan. Snažil se zde odhalit „myšlenkové pochody“ SSSR.

  40.226
 • Dwight David Eisenhower

  Život a dílo někdejšího vrchního velitele spojeneckých vojsk ve druhé světové válce a významného poválečného amerického prezidenta.

  25.193
 • Helsinský proces a KBSE

  V roce 1975 podepsalo 35 zemí na konferenci v Helsinkách tzv. Závěrečný akt. Ten měl najít způsob koexistence mezi oběma bloky. V konečné fázi však znamenal pád komunismu v Evropě.

  16.848
 • Intifáda Al-Aksá

  Události na Blízkém východě od summitu v Camp Davidu v červenci 2000 až do premiérských voleb v únoru 2001.

  26.528
 • Jaderné strategické koncepce Západu ve studené válce

  Článek se věnuje stručnému hodnocení čtyř nejvýznamnějších strategických koncepcí západních mocností (hromadná odveta, pružná reakce, MAD a SDI).

  37.100
 • Josef Pekař a hodnocení husitství

  Josef Pekař se narodil jako selský syn roku 1870 v Malém Rohozci u Turnova. Byl jedním z nejvýznamnějších historiků přelomu 19. a 20. století a řadíme jej mezi Gollovy žáky. Ve svých historických pracích se snažil vždy zachytit dobu a vykreslit tehdejší prostředí. V potaz bral různé faktory. Hospodářskou situaci, vědu, tehdejší zvyklosti, mravy, řeč I náboženství. Jeho nejvýznamnější prací bylo čtyřsvazkové dílo „Žižka a jeho doba“, vydané v letech 1927-1933. Období husitství je jedním z Pekařových nejsledovanějších. Proč?

  63.301
 • Kdy začala a skončila studená válka?

  Pokus objektivně určit subjektivní záležitost - od kdy do kdy trvala studená válka.

  24.439
 • Kronika jaderného věku

  Nejdůležitější data jaderného věku.

  25.281
 • Kronika studené války 1945-1950

  Studená válka den po dni...

  17.980
 • Marshallův plán

  Plán ekonomické pomoci válkou zničené Evropě.

  39.832
 • Metternichova politika v době napoleonských válek

  14.378
 • Metternichova politika v době napoleonských válek

  11.287
 • Metternichova politika v době napoleonských válek

  10.271
 • Metternichova politika v době napoleonských válek

  17.671
 • Metternichova politika v době napoleonských válek

  9.799
 • Metternichova politika v době napoleonských válek

  9.786
 • Metternichova politika v době napoleonských válek

  9.207
 • Metternichova politika v době napoleonských válek

  9.636
 • Metternichova politika v době napoleonských válek

  11.157
 • Metternichova politika v době napoleonských válek

  9.511
 • Metternichova politika v době napoleonských válek

  9.064
 • Metternichova politika v době napoleonských válek

  9.571
 • Metternichova politika v době napoleonských válek

  9.165
 • Metternichova politika v době napoleonských válek

  9.731
 • Metternichova politika v době napoleonských válek

  10.637
 • Metternichova politika v době napoleonských válek

  9.273
 • Metternichova politika v době napoleonských válek

  10.651
 • Metternichova politika v době napoleonských válek

  9.547
 • Metternichova politika v době napoleonských válek

  Správný diplomat se musí naučit předstírat to, co není, a zastírat to, co je.

  40.612
 • Pád komunismu v Maďarsku

  Ani „gulášový komunismus“ neměl šanci na přežití.

  22.640
 • Pivní puč 1923

  Po porážce v První světové válce přestalo být Německo monarchií. Byla vytvořena tzv. Výmarská republika. Ta se na začátku dvacátých let zmítala v obrovské krizi.
  Jako vždy využívaly neutěšené hospodářské situace extrémní síly. Obrovsky vzrostl význam extrémní levice představované komunisty. Proti nim se formovaly ostře nacionalistické síly. Boj mezi komunisty a jednotkami tzv. Freikorpsu byl na německých ulicích denním úkazem.

  57.692
 • Počátky NATO (1949-1952)

  4. dubna 1949 vnikla Severoatlantická aliance, která se stala základním pilířem obrany demokratické Evropy. Události na přelomu 40. a 50. let měly prokázat, nakolik je transatlantické pouto pevné.

  21.393
 • Politická závěť Adolfa Hitlera z 29. dubna 1945

  Plné znění Hitlerovy závěti. Upozorňujeme, že pokud se Vám na tomto textu nebude zdát něco v pořádku, blázen nebyl překladatel, ale autor…

  50.525
 • Poprava v Norimberku v denících Alberta Speera

  Jak popisoval ministr zbrojení Speer napjaté dny přípravy a chvíle samotné exekuce nacistických válečných zločinců? Co vše se mu honilo hlavou?

  37.512
 • Prusko-rakouská válka

  Historie válečného konfliktu, který měl vážné následky na situaci v Evropě a zasáhl i české země.

  78.899
 • Prusko-rakouská válka

  V 18. století, kdy se objevuje ve Evropě nový fenomén Prusko, otevírá se problém uspořádání německy mluvících zemí. Od středověku hrála v této otázce důležitou roli Habsburská monarchie. Po sedmileté válce, ve které Rakousko ztratilo území Slezska, muselo brát již postavení Pruska v Evropě naprosto vážně.

  21.223
 • Prusko-rakouská válka

  Přesto, že konflikt mezi oběma mocnostmi hrozil přerůst v otevřenou válku, dokázaly ještě jednou spolupracovat. Bylo to v případě tzv. zálabských vévodství.

  22.381
 • Prusko-rakouská válka

  Společný postup obou velmocí při řešení otázky zálabských vévodství mohl vzájemný konflikt maximálně o několik let pozdržet. Prusko se již pečlivě připravovalo na válku. Mělo k tomu téměř ideální podmínky. Novou, dobře připravenou armádu a v jejím čele dva velice schopné manažery.

  24.637
 • Prusko-rakouská válka

  Bismarck věděl, že musí zaútočit maximálně do tří měsíců. Ani Rakušané nečekali na nic a 21. dubna mobilizují Jižní armádu. V květnu pak mobilizují Prusové a začátkem června jsou již všechny armády obou znepřátelených stran plně mobilizovány.

  19.466
 • Prusko-rakouská válka

  Vojenské hodnosti se začaly plně využívat v 16. století, kdy se do čela armád stavěli vojenští velitelé, nikoliv panovníci. 

  34.256
 • Prusko-rakouská válka

  Uspořádání a pozice jednotlivých armád.

   

  20.612
 • Prusko-rakouská válka

  Poté, co Prusko porušilo pravidla Německého spolku tím, že obsadilo Holštýnsko, musely státy spolku narušitele potrestat. Problém byl ovšem v tom, že pruská armáda byla příliš silná. Přesto některé státy pozvedly zbraně.

  21.278
 • Prusko-rakouská válka

  Hlavní tíhu bojů neslo území Čech. 22. června 1866 vstupují na jeho území první pruské jednotky. Ze severu respektive severozápadu postupují jednotky pruské První a Labské armády. Obě se mají probojovat k Jičínu a tam se spojit. Mezi 26.-30. červnem dochází k několika desítkám bitev.

  23.496
 • Prusko-rakouská válka

  Po 30. červnu byla strategická situace rakouské armády katastrofální. 1. pruská a Labská armáda obsadily Jičín. V cestě na Hradec Králové nestála již žádná překážka. 

  34.896
 • Prusko-rakouská válka

  Benedek žádá ihned po bitvě císaře Františka Josefa I., aby zahájil jednání o kapitulaci. Ten však opět odmítá a zároveň posílá z Itálie jednotky arcivévody Karla. Ty pak zůstávají v Uhrách. Benedek a jeho zbytky severní armády ustupují k Olomouci.

  19.869
 • Prusko-rakouská válka

  Mikulovské příměří a Pražský mír.

  21.074
 • Prusko-rakouská válka

  Hlavní protagonisté války.

   

  24.097
 • Prusko-rakouská válka

  Vnitřní a zahraniční důsledky.

  19.791
 • Prusko-rakouská válka

  Po válce došlo postupně ke sbližování Rakouska a Pruska.

  18.322
 • Prusko-rakouská válka

  Seznam použité literatury.

  17.526
 • Roztržka mezi Čínou a SSSR

  Dva spojenci z počátku studené války se postupně dostávali do větších a větších sporů, které nakonec přerostly do ozbrojených bojů na společných hranicích.

  53.775
 • Tragédie jménem Versailleský systém

  Již v roce 1915 bylo jasné, že na hlavním bojišti první světové války – západní frontě – nastal pat. Podobně jako v předcházejících konfliktech, především válkách o dědictví v 18. století, mohla existovat naděje, že problémy nakonec vyřeší diplomaté. Bohužel veškeré tyto naděje vzaly záhy zasvé.

  43.991
 • USA versus Libye

  Těžko bylo možné v 80. letech najít větší nepřítelství, než které panovalo mezi Libyí a Spojenými státy.

  25.376
 • Válka v Africe 1940-1943

  Ve své práci jsem se chtěl podívat na válku v Africe z jiného úhlu pohledu. Většina prací k této problematice vyšla s odstupem času. I paměti zúčastněných byly mnohdy po válce upravovány v jejich vlastní prospěch. Proto jsem hledal prameny autentické, které nemohly být po válce k něčí prospěchu pozměněny. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl využít dobový nacistický tisk.

  33.455
 • Válka v Africe 1940-1943

  10. června 1940, v době probíhající druhé fáze bitvy o Francii, jež spěla k drtivému německému vítězství, ve chvíli, kdy se na jih Francie valily tankové divize skupin „Guderian“ a „Kleist“, rozhodl se italský vůdce Benito Mussolini ke vstupu své vlasti do války a vtrhl do jihovýchodní Francie. Zatáhl tak svou říši do války, na niž nebyla dostatečně připravena.

  24.409
 • Válka v Africe 1940-1943

  Hitler, plně zaměstnán operací „Barbarossa“, byl z vývoje zděšen. Musel urychleně jednat a svému spojenci pomoci. Již v lednu 1941 byla do oblasti Středomoří přesunuta část X. leteckého sboru luftwaffe, pod velením generála Geislera. Vedením leteckých operací byl pověřen generálmajor Fröhlich. V únoru 1941 byla zahájena operace „Sonnenblume“, přesun německých jednotek do severní Afriky, jmenovitě do libyjského Tripolisu.

  20.720
 • Válka v Africe 1940-1943

  31. března zahájil Rommel svou velkou ofenzívu. Ne až v květnu, kdy to očekávalo německé velení, ne koncem dubna, kdy to očekávali Britové. Jeho jednotky, v čele s 5. tankovým plukem, ještě před hlavním útokem, obsadily pevnost Marsá al Bréga, a 2. dubna již držely Adžedábíji. Po několika dnech bojů padly do německých a italských rukou přístavy Benghází a Derna.

  19.599
 • Válka v Africe 1940-1943

  Tobrúk se Rommelovi v létě 1941 dobýt nepodařilo. Jeho obléhání však trvalo i nadále. Churchill měl samozřejmě v úmyslu sevření pevnosti uvolnit. Byl si vědom, že bez dostatečného posílení svých afrických jednotek to nebude možné. Z Británie tak do Alexandrie vyplul konvoj, který dostal krycí název „Tiger“.

  22.446
 • Válka v Africe 1940-1943

  Od července až do poloviny listopadu 1941 se v Africe nic významnějšího neudálo. Němci stále drželi Tobrúk v obklíčení a Britové jej,v rámci možností, po moři zásobovali.

  20.055
 • Válka v Africe 1940-1943

  Rommel ustupoval a protivník se jej marně snažil odříznout a zničit. Válka v severní Africe se opět dostává ve větší míře na stránky deníků.

  19.087
 • Válka v Africe 1940-1943

  Situace v Africe byla pro Británii krajně nepříznivá. Malta byla, zejména díky útokům letadel německé 2. letecké armády, neutralizována. Churchill se pokoušel o její zásobování, avšak konvoje směřující k ostrovu utrpěly značné ztráty. Ani na africké pevnině nebyla situace pro Brity lepší. 26. května zahájil Rommel u Gazaly ofenzívu, aby konečně mohl dobýt Tobrúk.

  19.805
 • Válka v Africe 1940-1943

  20. června 1942 se rozhořela druhá bitva o Tobrúk. Tentokrát však měla úplně odlišný průběh než před rokem. Ve večerních hodinách již Rommel Tobrúk kontroloval a v ranních hodinách 21. června do něj triumfálně vstoupil, aby přijal britskou kapitulaci z rukou velitele pevnosti. Během jediného dne dokázal to, o co minulý rok usiloval řadu dlouhých měsíců!

  23.164
 • Válka v Africe 1940-1943

  Boje o el Alamein znamenaly přelom ve válce v severní Africe. Rommelův postup od Tobrúku se u této překážky zastavil. Situace v prvních týdnech byla patová. Rommel nemohl postupovat dále, ani Britové však neměli dostatek sil k nové velké ofenzívě. V nejhorší pozici se ovšem nacházel britský ministerský předseda.

  20.005
 • Válka v Africe 1940-1943

  23. říjen 1942. Zatímco se Rommel zotavoval v rakouských Alpách, zahájil velící britské osmé armády generál Montgomery dělostřeleckou palbu na německá obranná postavení. Britský útok začal.

  19.533
 • Válka v Africe 1940-1943

  V polovině února se německá vojska chystala k poslednímu útoku. Situace nebyla pro samotného Rommela dobrá. Odhlédneme-li od jeho špatného zdravotního stavu, nejvíce jej trápila nová situace ohledně vrchního velení. Rommel už nebyl tím, kdo rozhoduje o osudu všech jednotek. Nově příchozím jednotkám i části Rommelových jednotek velel nyní generál von Arnim.

  19.317
 • Válka v Africe 1940-1943

  Po celkovém neúspěchu německé únorové ofenzívy byl osud Rommelových mužů definitivně zpečetěn. Tisk se však dále snažil zveličovat některé úspěchy vojsk Osy a bagatelizovat úspěchy spojenců.

  22.060
 • Válka v Africe 1940-1943

  I v posledních čtrnácti dnech kladli němečtí vojáci tuhý odpor. Většina jednotek kapitulovala až po vystřílení veškeré munice. Objevují se první bilanční články. Přestože Rommel již v Africe nebyl, jsou první z nich věnovány převážně jemu.

  24.353
 • Válka v Africe 1940-1943

  Více než dvouletému pouštnímu tažení bylo nejvíce pozornosti věnováno samozřejmě v době, kdy na ostatních frontách k významným bojům nedocházelo, ale ve velké míře i ve chvílích, kdy se na významnějších bojištích nevyvíjela situace příliš příznivě. Právě v Africe byl opticky patrný každý větší úspěch, na rozdíl od širokých front bojů v Rusku. Důležitou roli sehrála i popularita, kterou zvláště díky Goebbelsově přičinění, získal německý velící generál.

  17.936
 • Válka v Africe 1940-1943

  Prameny a literatura

  17.507
 • Válka v Africe 1940-1943

  Poznámky

  23.246
 • Válka v Africe 1940-1943 - Operace Torch

  Zatímco Rommel zahájil svůj ústup na západ, provedli spojenci první společnou obojživelnou operaci. 8. listopadu 1942 se vylodila anglo-americká vojska pod velením generála Eisenhowera v severozápadní Africe.

  35.395
 • Válka v severní Africe 1940-1943

  Článek mapuje průběh celého severoafrického válečného tažení od italského útoku na Egypt v září 1940 až do kapitulace sil Osy v květnu 1943.

  52.443
 • Západoevropská unie

  Britové a Francouzi chtěli zaangažovat USA v Evropě. Podmínkou Američanů bylo vytvoření evropské obranné organizace. Dnes se hovoří o jejím budoucím uplatnění.

  18.932
 • Závěrečné boje u Stalingradu z pohledu dobového nacistického tisku

  Článek se věnuje popisu závěrečných bojů u Stalingradu, tak jak se k nim vyjadřoval dobový nacistický tisk - konkrétně deník Elbetalzeitung.

  43.124

Medaile a vyznamenání

Řád redakce www.valka.cz s diamantovou stužkou

Řád redakce www.valka.cz se zlatou stužkou

Řád redakce www.valka.cz se stříbrnou stužkou

Řád redakce www.valka.cz


& bar (33)

Medaile Cti k titulu Hrdina serveru www.valka.cz

Hrdina serveru www.valka.cz

Zlatá hvězda www.valka.cz

Stříbrná hvězda www.valka.cz

Bronzová hvězda www.valka.cz


& bar (53)

Velký kříž čestné legie serveru www.valka.cz

Komander čestné legie serveru www.valka.cz

Důstojník čestné legie serveru www.valka.cz

Rytíř čestné legie serveru www.valka.cz

Čestná legie serveru www.valka.cz

Ehrenkreuz

Kriegsverdienstmedaille

Spange 1939 zum Eisernes Kreuz 2.Klasse

Eisernes Kreuz 2.Klasse (1914)

Eisernes Kreuz 1.Klasse (1914)

Kjókudžicušó

European/African/Middle Eastern Campaign Medal

World War II Victory Medal

War Medal 1945

Armed Forces Medal

Medaile c.k. zeměbrany

Médaille Militaire

Reklama

Prémiový účet

Prémiový účet

Podpořte náš web a zároveň se zbavte reklam. Použijte prémiový učet!

Zobrazit informace

Zaregistrujte se

Chcete se nás zeptat, doplnit informace nebo se stát autorem článků a zapojit se do každodenního běhu, případně využít plný potenciál tohoto webu? Je to snadné, zde je odkaz jak na to!
Zobrazit postup

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY

Server valka.cz / armedconflicts.com neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!