Main Menu
User Menu

Ždímal, Václav

     
Příjmení:
Surname:
Ždímal
Jméno:
Given Name:
Václav
Jméno v originále:
Original Name:
Václav Ždímal
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
divisní generál in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
26.06.1890 Heřmanov /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
02.09.1942 Berlín /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Zdimal-Vaclav-t60638#375698Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Ždímal
Jméno:
Given Name:
Václav
Jméno v originále:
Original Name:
Václav Ždímal
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1902-DD.07.1908 zemská reálka, Velké Meziříčí
DD.10.1908-DD.11.1910 Vysoká škola technická, Brno
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.04.1915-DD.08.1915 Škola jednoročních dobrovolníků, Steyer
DD.12.1918-DD.04.1919 Kurs pro velitele dělostřeleckých baterií, Sluďanka
DD.04.1921-DD.07.1921 Kurs pro důstojníky dělostřelectva, Olomouc
DD.01.1923-DD.08.1923 Střelecká škola dělostřelectva, Olomouc
DD.09.1927-DD.11.1927 Středisko taktických studií dělostřelectva, Metz
DD.10.1928-DD.06.1929 Kurs pro velitele vojskových těles, Praha
DD.01.1933-DD.07.1933 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
15.08.1915 kadet rakousko-uherské branné moci
01.10.1917 podporučík ruské armády
07.02.1918 podporučík legií
01.09.1918 poručík legií
01.05.1919 kapitán legií
15.07.1920 kapitán dělostřelectva
02.12.1921 štábní kapitán dělostřelectva
28.06.1923 major dělostřelectva
14.12.1927 podplukovník dělostřelectva
30.12.1929 plukovník dělostřelectva
25.07.1936 brigádní generál
25.10.1946 divisní generál in memoriam
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.11.1926-DD.09.1927 Velitel : Dělostřelecký pluk 7
DD.11.1927-DD.10.1928 Velitel : Dělostřelecký pluk 7
DD.06.1929-DD.12.1929 Velitel : Dělostřelecký pluk 7
DD.12.1931-DD.09.1932 Velitel : 7. polní dělostřelecká brigáda
DD.12.1929-DD.01.1933 Velitel : Dělostřelecký pluk 7
DD.07.1933-DD.09.1933 Velitel : Dělostřelecký pluk 7
DD.09.1933-DD.09.1934 Velitel : Dělostřelecký pluk 331
DD.09.1934-30.07.1936 Velitel : 10. polní dělostřelecká brigáda
30.07.1936-DD.10.1937 Velitel : 10. polní dělostřelecká brigáda
00.10.1937-25.09.1938 Velitel : Velitelství dělostřelectva IV. sboru
24.09.1938-22.10.1938 Velitel : Velitelství dělostřelectva XIII. hraničního pásma
24.09.1938-22.10.1938 Velitel : Úřad zbrojní služby XIII. hraničního pásma

Ručně vyplněné položky:
DD.03.1915-DD.04.1915 jednoroční dobrovolník Zeměbraneckého pěšího pluku č. 14, Innsbruck
DD.04.1915-DD.08.1915 vojenské studium, Steyer
DD.08.1915-DD.09.1915 velitel pěší čety Zeměbraneckého pěšího pluku č. 14, východoevropské válčiště
30.09.1915-30.09.1915 zajetí na východoevropském válčišti
DD.09.1915-DD.08.1916 ruské zajatecké tábory
DD.08.1916-DD.12.1916 dobrovolník 1. československé náhradní roty, Kijev
DD.12.1916-DD.10.1917 dobrovolník 2. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště a Nova Čartoryja
DD.10.1917-DD.01.1918 důstojník štábu 1. československé střelecké divise, Žitomir
DD.01.1918-DD.08.1918 důstojník štábu Československého armádního sboru, Kijev, přesun a sibiřské válčiště
DD.08.1918-DD.12.1918 velitel dělostřelecké čety 1. československé jízdní dělostřelecké baterie, sibiřské válčiště
DD.12.1918-DD.04.1919 vojenské studium, Sluďanka
DD.04.1919-DD.07.1920 zástupce velitele 1. československé jízdní dělostřelecké baterie, sibiřské válčiště a přesun
DD.07.1920-DD.04.1921 velitel dělostřelecké baterie Lehkého dělostřeleckého pluku 5, České Budějovice
DD.04.1921-DD.07.1921 vojenské studium, Olomouc
DD.07.1921-DD.12.1921 velitel dělostřelecké baterie Horského dělostřeleckého pluku 202, Prešov
DD.12.1921-DD.01.1923 velitel oddílu Lehkého dělostřeleckého pluku 11, Košice
DD.01.1923-DD.08.1923 vojenské studium, Olomouc
DD.08.1923-DD.10.1923 velitel oddílu Dělostřeleckého pluku 11, Košice
DD.10.1923-DD.03.1925 velitel Dělostřeleckého oddílu vojenské akademie, Hranice
DD.03.1925-DD.11.1925 velitel Dělostřeleckého oddílu 251, Bílina
DD.11.1925-DD.04.1926 profesor Velitelské školy, Praha
DD.04.1926-DD.11.1926 velitel Dělostřeleckého oddílu 251, Bílina
DD.11.1926-DD.09.1927 velitel Dělostřeleckého pluku 7, Olomouc
DD.09.1927-DD.11.1927 vojenské studium, Metz
DD.11.1927-DD.10.1928 velitel Dělostřeleckého pluku 7, Olomouc
DD.10.1928-DD.06.1929 vojenské studium, Praha
DD.06.1929-DD.01.1933 velitel Dělostřeleckého pluku 7, Olomouc
DD.01.1933-DD.07.1933 vojenské studium, Praha
DD.07.1933-DD.09.1933 velitel Dělostřeleckého pluku 7, Olomouc
DD.09.1933-DD.09.1934 velitel Dělostřeleckého pluku 331, Jince
DD.09.1934-DD.10.1937 velitel Polní dělostřelecké brigády 10, Banská Bystrica
DD.10.1937-DD.09.1938 velitel Velitelství dělostřelectva IV. sboru, Olomouc
DD.09.1938-DD.10.1938 velitel dělostřelectva Hraničního pásma XIII, branná pohotovost státu
DD.10.1938-DD.04.1939 velitel Velitelství dělostřelectva IV. sboru, Olomouc
DD.04.1939-DD.09.1939 přidělen Vojenskému zeměpisnému ústavu, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1917

Kříž Sv. Jiří 4. stupeň
St. George Cross 4th Class
Георгиевский крест 4-й степени
-

DD.MM.1920

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1920

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
in memoriam

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Zdimal-Vaclav-t60638#218579Verze : 0
MOD
Diskuse
Narozen Heřmanov v okrese Žďár nad Sázavou
Zemskou reálku absolvoval ne ve Valašském, ale ve Velkém Meziříčí.


Do hodnosti brigádní generál povýšen s platností od 1.7.1936
Zdroj: www.vuapraha.cz


http://www.codyprint.cz/obrana/gen_u-z.html
URL : https://www.valka.cz/Zdimal-Vaclav-t60638#387799Verze : 0