Main Menu
User Menu

Zabezpečovací pluk [1976-1992]

Security Regiment

     
Název:
Name:
Zabezpečovací pluk
Originální název:
Original Name:
Zabezpečovací pluk Ministerstva vnitra
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.1976
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.1976-31.12.1992 Správa vojsk ministerstva vnitra
Dislokace:
Deployed:
01.07.1976-31.12.1992 Praha, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.07.1976-31.12.1992 Požární rota
01.07.1976-31.12.1992 Prapor zabezpečovacích jednotek
01.07.1976-31.12.1992 Spojovací rota
01.07.1976-31.12.1992 Stavebně technický prapor
01.07.1976-01.10.1981 Strážní prapor
01.07.1976-31.12.1992 Velitelská rota

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.07.1976-31.12.1992 Útvar 2220 Praha
Zdroje:
Sources:
DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945-1953 (Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek), Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2007
KVAPILOVÁ, Iva: Organizační vývoj SNB v 50. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku. In: Sborník Archivu Ministerstva vnitra 2/2004
Web Archivu bezpečnostních složek
CAJTHAML, Petr: Vedení ministerstva vnitra (ministerstva národní bezpečnosti) 1948–1989. In: Paměť a dějiny č. 1/2007
URL : https://www.valka.cz/Zabezpecovaci-pluk-1976-1992-t86879#644323Verze : 1
MOD
Zabezpečovací pluk FMV Praha
V souvislosti s převedením Civilní obrany do působnosti Federálního ministerstva národní obrany došlo ke změně v zařazení zabezpečovacích rot krajských správ SNB, které dosud spadaly pod místně příslušná velitelství pluků CO. Zabezpečovací roty českých KS SNB byly sloučeny do praporu zabezpečovacích jednotek Zabezpečovacího pluku FMV Praha. Zabezpečovací roty na Moravě na Slovensku pak byly pak sloučeny do praporu zabezpečovacích jednotek 5. výcvikového pluku Frýdek-Místek.


K 1. lednu 1981 se Zabezpečovací pluk FMV skládal ze strážního praporu, stavebně technického praporu a praporu zabezpečovacích jednotek, a dále též z velitelské roty, spojovací roty, požární roty a provozní čety správy vojsk MV. K 1. říjnu 1981 byl strážní prapor převeden do složení Hradní stráže. Naopak do složení Zabezpečovacího pluku FMV Praha byl převeden prapor zabezpečovacích jednotek 5. výcvikového pluku Frýdek-Místek.


Počet příslušníků pluku se pohyboval kolem jednoho tisíce. Jednotky Zabezpečovacího pluku FMV Praha byly dislokovány v Praze-Vršovicích, v Praze-Lhotce, na Kladně-Dříni a ve Velimi.
URL : https://www.valka.cz/Zabezpecovaci-pluk-1976-1992-t86879#321896Verze : 0
MOD
Zdroje:


https://vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/Zabezpecovaci-pluk-1976-1992-t86879#321900Verze : 0
MOD