Main Menu
User Menu
ZA PRAHU25.3.1945


U obce Kouty u kopce Melechov jižně od Ledče nad Sázavou byla ze SSSR vysazena skupina ZA PRAHU, organizačně – bojový výsadek, který měl podnítit a usměrnit partyzánské hnutí v Čechách v závěrečném období války. Výsadek měl za úkol v prostoru Jindřichův Hradec - Pelhřimov - Pacov vlastní bojovou a organizační činností strhnout civilní obyvatelstvo k ozbrojenému boji, zakládat organizace KSČ a národní výbory jako správní orgány nové státní moci a být jejich mocenským nástrojem. V době povstání přehradit ústupové cesty německé armádě. Skupinu tvořili příslušníci Rudé armády - velitel kpt. I. I. Ivanov, J. F. Gil, N. D. Maslenikov, J. S. Kucharenko, A. K. Košilov, A. K. Poljakov, I. P. Kirijev, K. N. Abalova, J. P. Basov, B. I. Kristjuk, A.L. Uzkij, I. L. Kovalčuk, G. B. Ždanov, A. M. Koreckij a československý voják, stavební inženýr Jiří Nezval (5.10.1905). Výsadek se jako celek po seskoku neshromáždil, soustředily se dvě skupiny. První kolem velitele Ivanova, druhý kolem komisaře Nezvala. Ten se po seskoku orientoval lépe, ještě v noci opustil plochu a usilovným pochodem jižním směrem po trase Rejčkov - Kaliště - Petrovice - Kletečná - Střítež pod Křemešníkem - Lešov - Dobrá Voda - Mezná - Střítež u Božejova - Knížata. Pětičlenná Nezvalova skupina obešla Pelhřimov od východu a dorazila do místa předpokládaného vysazení 1. dubna 1945. Ivanovova skupina měla sedm výsadkářů, kteří se nejprve těžko orientovali a vyrazili severním směrem na Bojiště - Ovčín. Tam zjistili svůj omyl, prudce se stočili k jihu a postupovali souběžně s Nezvalovou skupinou, obcházejíce Pelhřimov od západu. Na kopec Zbihovka u osady Knížata dorazila tato skupina o dva dny později. Třetí část výsadku s oběma ženami navázala rádiové spojení a štáb 4. UF je touto cestou navigoval na místo setkání. Kolem 5. dubna 1945 byla skupina ZA PRAHU shromážděna v průvodně plánovaném prostoru a mohla přikročit k činnosti. Prioritu v činnosti skupiny ZA PRAHU měla organizátorská práce a zakládání národních výborů s pomocí ilegálních organizací KSČ, které kontaktovala, nebo sama pomáhala tvořit. Tak tomu bylo ve Včelničce, Nové Včelnici, Stráži nad Nežárkou, na Jindřichohradecku, Pelhřimovsku a Pacovsku, kde spolupracovala též s Ivanem Olbrachtem. Vytvořila KNV v Táboře pro Jihočeský kraj. Po spojení s ilegální organizací TÁBORITÉ sformovala 4 menší oddíly: LESU ZDAR, KLEMENT GOTTWALD, JAN ŽIŽKA a KOVPAK. Začala se nazývat Svaz partyzánských oddílů ZA PRAHU, operující v prostoru Třeboň - Jihlava - Třešť - Ledeč. Od prvních květnových dnů se aktivně zapojila do ozbrojeného povstání úspěšnými pokusy o odzbrojování menších německých posádek (Nová Včelnice, Jarošov). Její bojová činnost vyvrcholila ve dnech 5. - 7. května 1945 u obce Mnich, kde nejprve odzbrojila a zajala německou posádku, ale musela ustoupit přesile německé kolony, která se náhodně v této lokalitě pohybovala. V tomto boji padlo 12 partyzánů.
URL : https://www.valka.cz/Za-Prahu-t46286#180222Verze : 0