Main Menu
User Menu

Wurm, Václav

Václav Wurm (1859-1921)


generál II. hodnostní třídy ve výslužbě (1. říjen 1919)


Informace o službě v rakousko-uherské armádě naleznete zde.
URL : https://www.valka.cz/Wurm-Vaclav-t60527#218204Verze : 0
MOD
Informační zdroje:


Prameny:
Vojenský ústřední archív Praha, fond Důchodové listy vojenských osob
Vojenský ústřední archív Praha, fond Přihlášky do československého vojska


Literatura:
Fidler, Jiří a kol.: Československá generalita - biografie. Armádní generálové. Praha, HÚ AČR 1995.
URL : https://www.valka.cz/Wurm-Vaclav-t60527#218205Verze : 0
MOD