Main Menu
User Menu
VARJAG2.5.1945


U Benešova byla ze SSSR vysazena zpravodajská skupina VARJAG. Členy byli velitel Milan Horský (19.6.1921), lékař Milan Tomáš Buroš – Eduard Pasík (23.12.1924), Ján Plavina (29.11.1918) a příslušník Rudé armády Ivan Vorobjev. Měla sledovat dislokaci, druh, sílu a pohyb německých vojenských útvarů na pravém břehu Vltavy v okolí Prahy s důrazem na provoz železniční trati Praha – Benešov. Seskok patřil k těm méně vydařeným. Parašutisté přistáli se značným rozptylem a v zalesněném terénu se hledali celé dva dny. Teprve 3. května 1945 se skupina shromáždila. Při seskoku si sovětský radista vymkl kotník a nebyl schopen 20 km přesunu, který skupina musela uskutečnit, aby eliminovala navigační chybu letce. Byl proto ponechán na místě v úkrytu (chata asi 4 km severně od Štěchovic), chráněn Plavinou, zatímco se 3. května 1945 Horský s Burošem, po navázání rádiového spojení, vydali na průzkum k Benešovu, z něhož se vrátili 7. května 1945 a odeslali varovnou zprávu o přesunu německých jednotek z Benešova na Prahu. V dalších dnech se zapojili do bojových akcí a odzbrojovali německé vojáky na jejich cestě k Vltavě. Se sovětskou armádou se sloučili 10. května 1945 na nádraží v Benešově a z jejích služeb byli demobilizováni 20. června 1945.
URL : https://www.valka.cz/Varjag-t46300#180236Verze : 0