Main Menu
User Menu

Valtion Kivääritehdas [1926-1946]

     
Název:
Name:
Valtion Kivääritehdas
Originální název:
Original Name:
Valtion Kivääritehdas
Historie názvů:
History of Names:
DD.MM.1926-DD.MM.1946 Valtion Kivääritehdas
Obory výroby:
Production Subjects:
palné zbraně
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
DD.MM.1926-DD.MM.1946 Jyväskylä
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vznik:
Founded:
DD.MM.1926
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.1946 sloučena do společnosti Valmet
Produkty:
Products:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Lahti-Saloranta M/26
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Lahti L-35
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Lahti L-39
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
fi.wikipedia.org/wiki/Valtion_Kivääritehdas
URL : https://www.valka.cz/Valtion-Kivaeaeritehdas-1926-1946-t213671#600620Verze : 1
MOD
továrna Valtion Kivääritehdas v roce 1927
Valtion Kivääritehdas [1926-1946] - zdroj: fi.wikipedia.org

zdroj: fi.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Valtion-Kivaeaeritehdas-1926-1946-t213671#600621Verze : 0
MOD