Main Menu
User Menu
SULIGA18.1.1945


U obce Jesenice u Prahy byla ze SSSR vysazena skupina zpravodajská SULIGA, určená pro oblast středních Čech a Prahy. Desant tvořili plk. Rudé armády Kurilovič a Slovák, rolník Štefan Šahur (3.11.1914). V neznámém terénu nebyli schopni orientace, zakopali padáky, rádiovou stanici i část potravinových zásob a vyčkali svítání, kdy se jim podařilo navázat kontakt s lesními dělníky a získat informace o prostoru vysazení. Jejich první cesta směřovala 19. ledna do blízkých Nechanic, kam dostali záchytnou adresu na Josefa Hluchého, zaměstnance závodu Aero. Zde byli srdečně přijati a ubytováni v lesní chatě, kam přenesli uschovanou rádiovou stanici a 21. ledna 1945 navázali rádiové spojení. Výzvědná služba 1. UF měla prvořadý zájem na situačních zprávách o válečné výrobě v Praze a okolí, rozmístění, síle a charakteru německých vojenských jednotek, velitelství, štábů a týlových zařízení a též si přála zjistit stupeň opevnění Vltavy a Labe, resp. přípravy k němu a prováděné ženijní práce. Josef Hluchý se ukázal být neocenitelným pomocníkem. Přivedl ke spolupráci kpt. Miroslava Zatřepálka s jeho ilegální skupinou. Během února se podařilo vytvořit dvě zpravodajské rezidentury: Zatřepálkovu o počtu 13 zpravodajců a Hluchého o 6 členech. Jim se podařilo získat celou řadu hodnotných zpráv o německých jednotkách v Milovicích, Hradci Králové, Neveklově, o podzemní válečné výrobě u Jílového a též zjistit místo štábu německé skupiny armád STŘED v železničním vlaku na stanici Jaroměř. Hodnotných zpráv bylo takové množství, že je Šahur nestačil šifrovat a vysílat. Požádal tedy 22. března 1945 o vyslání dalších dvou radistů na svoji adresu. Vyhledal doskokovou plochu, na které přistáli 27.3.1945 ruský radista P. Zujkievič a Polák českého původu Zenon Czech. Byli převedeni na nové vysílací místo u plk. Filipa v Psárech. Rádiový provoz skupiny SULIGA byl tak rozsáhlý a intenzivní, že byl zaměřen německou odposlouchávací službou. Koncem března 1945 se navíc podařilo gestapu pozatýkat řadu spolupracovníků a důvěrníků, čímž byly prozrazeny konspirativní spoje a úkryty. Výslechy zatčených a rádiovým odposlechem se gestapo propracovalo až k Šahurově úkrytu v Nechanicích a 3. dubna 1945, po obklíčení celé vesnice, byl Šahur zatčen a uvězněn na Pankráci. Další úder proti zbytkům skupiny následoval 7.4.1945, kdy byli v Psárech, v domě plk. Filipa obklíčeni radisté, z nichž Czech byl zajat a Zujkievič v boji padl. Šahur se na Pankráci dočkal Pražského povstání a válku ukončil bojem na barikádách.
URL : https://www.valka.cz/Suliga-t46270#180205Verze : 0