Main Menu
User Menu

Spojovací rota [1976-1992]

Signal Company of the Security Regiment

     
Název:
Name:
Spojovací rota
Originální název:
Original Name:
Spojovací rota Zabezpečovacího pluku Ministerstva vnitra
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.1976
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.1976-31.12.1992 Zabezpečovací pluk
Dislokace:
Deployed:
01.07.1976-31.12.1992 Praha, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.07.1976-31.12.1992 ?, ? ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945-1953 (Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek), Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2007
KVAPILOVÁ, Iva: Organizační vývoj SNB v 50. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku. In: Sborník Archivu Ministerstva vnitra 2/2004
Web Archivu bezpečnostních složek
CAJTHAML, Petr: Vedení ministerstva vnitra (ministerstva národní bezpečnosti) 1948–1989. In: Paměť a dějiny č. 1/2007
URL : https://www.valka.cz/Spojovaci-rota-1976-1992-t232830#644337Verze : 0
MOD