Main Menu
User Menu
Sekretariát- 1. referát
- 2. referát
- 3. referát
- Samostatný referát organizačně mobilizační - civilní obrany
- Samostatný referát inspekční
- Věznice Hlavní správy StB
- Zvláštní referát
Útvar Hlavní správy Státní bezpečnosti
URL : https://www.valka.cz/Sekretariat-t80709#295664Verze : 0
MOD
1. referát


1. referát vykonával šetření nevhodného jednání příslušníků Hlavní správy StB, jakož i příslušníků krajských správ StB z příkazu ministra národní bezpečnosti, náměstků ministra národní bezpečnosti a náčelníka HS StB. Referát rovněž prošetřoval stížnosti jiných úřadů či fyzických osob na nesprávný postup příslušníků Státní bezpečnosti.

1. referát rozpracovával případy, které svou povahou nespadaly pod žádný odbor HS StB. Měl na starost i státobezpečnostní šetření na základně anonymních udání. 1. referát dále zastupoval StB při přelíčeních u Státní soudu. Pro potřeby soudních řízení též vypracovával znalecké posudky.

1. referát též zpracovával Monitor deníku zpráv a vedl jeho archiv. Distribuoval domácí a zahraniční tisk na jednotlivé odbory a vyhodnocoval domácí denní tisk.
2. referát


2. referát zajišťoval překladatelskou činnost.
3. referát


3. referát vedl administrativu, řešil spolupráci s jinými bezpečnostními složkami, vypracovával rozkazy náčelníka správy, evidoval předpisy, vedl podatelnu a spisovnu, zajišťoval hospodářské záležitosti a další záležitosti spojené s chodem správy.
URL : https://www.valka.cz/Sekretariat-t80709#295670Verze : 0
MOD
Samostatný referát organizačně mobilizační - civilní obrany


Referát zajišťoval záležitosti civilní obrany a organizačně mobilizační v oboru působnosti Státní bezpečnosti.
Samostatný referát inspekční


Referát vykonával kontrolu krajských správ StB.
Zvláštní referát


Zvláštní referát byl podřízen náměstkovi ministra národní bezpečnosti pro Státní bezpečnost.
URL : https://www.valka.cz/Sekretariat-t80709#295677Verze : 0
MOD
Věznice HS StB


V tomto zařízení byla vykonávána vazba těch osob, jež zatkla nebo zadržela Státní bezpečnost.


Věznice byla zřízena v listopadu 1951. Mělo v ní docházet k předběžnému nebo operativnímu vyšetřování zajištěných osob. Těmi osobami měli být především tzv. agenti-chodci. Problematika agentů-chodců spadala pod 4. oddělení I. sektoru Velitelství StB, jež bylo tvořeno referátem 28. Po reorganizaci a přejmenování Velitelství StB na Hlavní správu StB se problematice agentů-chodců věnovalo 9. oddělení I. odboru HS StB. Po zániku ministerstva národní bezpečnosti a převedení státobezpečnostní problematiky zpět pod ministerstvo vnitra spadali agenti-chodci do gesce 1. samostatného oddělení II. správy MV.


Výslechy zde prováděly výslechové skupiny těchto útvarů. Věznice byla zřízena v suterénu budovy I. sektoru Velitelství StB ve Wintrově ulici v Praze. Velitelem věznice byl nadporučík Vojtěch Kozel. V době existence Velitelství StB nesla věznice název "Věznice Velitelství StB", po vzniku Hlavní správy StB pak Věznice Hlavní správy StB", v průběhu roku 1953 se název změnil na "Vnitřní věznici MV" a v září 1953 na "Věznici II. správy MV".
URL : https://www.valka.cz/Sekretariat-t80709#295777Verze : 0
MOD
Zdroje:
- DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945-1953 (Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek), Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2007
- TOMEK, Prokop: Tajná operativní věznice StB 1951-1955. In: Securitas imperii 7, ÚDV, Praha 2001
URL : https://www.valka.cz/Sekretariat-t80709#295693Verze : 0
MOD