Main Menu
User Menu
(organizováno čs. vojenskou misí v SSSR-H. Píka)Členové : čet. Ludvík Kratochvíl, des. Štepán Andraščík, Josef Krejčiřík, Oldřích Komberec (operace Aroš-NKVD)
(krycí jména: Zdenka, Jan Drobnák-Erži, Josef Macháček-Aranka, ???)
Den výsadku: 1.9. 1941
Místo výsadku : Miszkolce (Maďarsko), plánovaně: průsmyk Branisko
Úkol : zpravodajský, sabotážní
Prostor působení: Kratochvíl-Bratislava-Trnava-Nové Zámky, Andraščík-východní Slovensko, Krejčířek-Pováží (Leopoldov, Trenčín, Považská Bystrica)Osud členů výsadku:
Kombercovi se při seskoku neotevřel padák, byl na místě mrtev.
Krejčiřík se ukškrtil v pdákových šňůrách po přistáni na nádražní budovu.
Andraščík zůstal po dopadu otřesen na zemi do doby, než si pro něj přišla maďarská policie.
Kratochvíl unikl z místa vysazení. Byl zraněn. Maďarská policie ho dopadla po několika kilometrech.
Andraščík s Kratochvílem byli předáni gestapu do Vídně a následně do Brna, kde byli vyslýcháni. Přežili válku v koncentračním táboře.
URL : https://www.valka.cz/S-1-N-t20449#77016Verze : 0
S – 1/N1.9.1941


Nad maďarským městem Miszkolc byli vysazeni členové desantu S – 1/N, organizovaného československou vojenskou misí v SSSR, velitel a radista, rolník Ludvík Kratochvíl (1.8.1914), truhlář Štefan Andraščík – Ján Drobňák (18.5.1909) a bednář Josef Krejčiřík – Jozef Macháček (2.9.1914). Skupina měla operovat po celém území Slovenska od Prešova po Trenčín a udržovat spojení s Užhorodem na východě a s Moravou na západě. Těžiště předpokládané činnosti bylo předvídáno ve zbrojním průmyslu v Pováží. Štefan Andraščík měl po vysazení Na Minčolách u Sabinova, eventuálně na Branisku působit zpravodajsky na východním Slovensku, předávat zprávy a zřídit spojení s Užhorodem. Ludvík Kratochvíl měl doklady na své jméno a s jeho vysazením se počítalo na východních svazích Malých Karpat v prostoru Boleráz - Malé Orešany. Dopravoval rádiovou stanici a v plnicím peru šifrovací klíč. Za prostor působení měl určeno západní Slovensko. Na stejnou plochu měl být vysazen také Jozef Krejčiřík a též on měl působit v Pováží na západním Slovensku. Očekávalo se, že to bude on, kdo vyhledá spojení ke svým kamarádům na Moravě. Všichni parašutisté dostali po dvou až třech záchytných adresách, kontaktní hesla k prokázání své pravosti a znali též smysl smluvených hesel, která měla být vysílána v češtině moskevským rozhlasem pro případ nepředvídaných spojovacích obtíží. Krejčiřík dopadl na nádražní budovu a uškrtil se ve šňůrách vlastního padáku. Andraščík zůstal ležet omráčen na dlažbě města, kde jej nalezla policejní hlídka. S lehkým zraněním nohy přistál za městem pouze Kratochvíl. Uschoval se ve stohu, druhý den ve stodole místního rolníka, kde též zjistil, že je v Maďarsku. Třetí den se vydal severním směrem na Slovensko, byl však zadržen policií. Andraščík s Kratochvílem byli eskortováni do Budapešti, předáni služebně Abwehru ve Vídni a odtud odvezeni do Prahy. Po obsáhlých výpovědích byli oba uvězněni v Mauthausenu. Kratochvíl byl vězněn do konce války. Po osvobození byl Andraščík od 1.9.1944 příslušníkem 1. československé brigády v SSSR. Se skupinou letěl i hvězdář Oldřich Komberec – „Kosina“ (7.11.1899), který měl samostatný úkol v Čechách. Ten byl vysazen u Užhorodu, neotevřel semu padák a při seskoku se zabil.
URL : https://www.valka.cz/S-1-N-t20449#179797Verze : 0