Main Menu
User Menu

Prokopjuk II

PROKOPJUK II24.7.1944


Severně od Szanoku v Polsku byl ze SSSR vysazen desant PROKOPJUK II, skupina 22 parašutistů, většinou příslušníků československého Oddílu zvláštního určení. K veliteli por. Andreji Michajloviči Zalkovi a dvěma sovětským radistům byli přičleněni Jan Anufrej, Štefan Ač (10.10.1905), rolník Pavol Bobáľ (29.10.1919), Vasil Bubrák, František Cino, Viktor Gábor, dělník Ondrej Homola (27.5.1918), úředník Michal Králka (27.9.1919), obchodník Ivan Legar (28.6.1914), rolník Jozef Šuhajda (26.3.1921), zedník Michal Lenišinec (7.2.1914), úředník Michal Piteľ (9.8.1916), krejčí Michal Kmiť (16.10.1919), řezník Jozef Vavráč (23.9.1921), Josef Sepeši, lesník Ondrej Plastuňak (19.9.1905), obuvník Ivan Moca (16.12.1909), krejčí Petr Stebila (8.7.1901), Lendák a dělník Michal Jackiv (30.8.1906). UŠPH zahájil v té době pronikání sovětských partyzánských oddílů, operujících dosud v Polsku, na východní Slovensko, kde měly navázat kontakt s příslušníky dvou slovenských divizí. Pro tento účel potřeboval slovenské a ukrajinské příslušníky československé armády. To byla podstata bližšího úkolu operace PROKOPJUK II. Při seskoku se zabil Anufrej. Za svítání se skupina, s materiálem naloženým na selských povozech, přesunula zajištěným pochodem na základnu oddílu ČAPAJEV, navázala rádiové spojení s UŠPH a další 3 dny se přesunovala na základnu oddílu Prokopjuk. Zde došlo k její reorganizaci. Byla zesílena četou ruských partyzánů a velením celé skupiny v síle dvou čet byl pověřen major Kovalenko – „Belov“. Ten pronikl se skupinou do prostoru rozmístění slovenských polních divizí, v němž působila od počátku srpna 1944. V trojúhelníku Medzilaborce - Snina - Humenné navázala kontakty se slovenskými jednotkami a civilním obyvatelstvem. Prováděla průzkum a drobnou diverzní činnost. Po vzniku SNP zasáhla aktivně do bojů proti německým a maďarským jednotkám, podchytila část dezorientovaných vojáků slovenských pluků kteří se nenechali odzbrojit, převedla je k Rudé armádě a vedla dál diverzní boj na širokém prostoru severovýchodního Slovenska. Plnila též funkci přejímací skupiny pro operaci MSTITEL, pro kterou vytyčovala a zajišťovala přistávací plochu. Za neustálých bojů se četnými přesuny bránila obklíčení a zničení, při čemž též utrpěla značné ztráty. 20.9.1944 padl u obce Pichné u Humenného Viktor Gábor, v témže měsíci padli v boji u Kapušan Vasil Bubrák a Lendák. Pod vlivem hrubého jednání velitele skupiny se některé její části oddělily a přidaly k jiným partyzánským skupinám a oddílům. Za nepřetržité průzkumné a diverzní činnosti se postupně přesunovala západním směrem do prostoru Sabinov - Spišská Belá - Kežmarok a v polovině února 1945 se sloučila s vojsky Rudé armády u Velkého Lipníka. 29.3.1945 zahynul u Levoče při výbuchu miny Kmiť.
URL : https://www.valka.cz/Prokopjuk-II-t46126#179841Verze : 0