Main Menu
User Menu

Pěší pluk 42 [1920-1938]

42nd Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 42
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 42
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1920
Předchůdce:
Predecessor:
42. pěší pluk
Datum zániku:
Disbanded:
25.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 241
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1920-31.12.1937 5. pěší brigáda
31.12.1937-15.05.1938 3. divise
15.05.1938-24.09.1938 1. skupina
Dislokace:
Deployed:
01.10.1920-25.09.1938 Terezín, Kasárna Jana Jiskry z Brandýsa

Velitel:
Commander:
DD.10.1920-DD.05.1921 Hradec, Václav (Podplukovník)
DD.05.1921-DD.12.1921 Dvořák, Julius (Podplukovník)
DD.12.1921-DD.01.1923 Dvořák, Julius (Plukovník)
DD.01.1923-DD.MM.1923 Kirsch, Rudolf (Podplukovník)
DD.MM.1923-DD.11.1924 Kirsch, Rudolf (Plukovník)
DD.11.1924-DD.10.1925 Krupička, František (Plukovník)
DD.10.1925-DD.10.1932 Hampl, Gustav (Plukovník)
DD.10.1932-DD.12.1933 Fassati, Miloslav (Plukovník)
DD.12.1933-DD.11.1935 Kratochvíl, Jan (Plukovník)
DD.11.1935-DD.03.1936 Smolík, František (Podplukovník)
DD.03.1936-DD.11.1937 Kratochvíl, Jan (Plukovník)
DD.11.1937-DD.09.1938 Navrátil, František (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
28.02.1938-24.09.1938 Strážní prapor XXII

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1920-DD.09.1938 Pěší prapor I/42
DD.10.1920-DD.09.1938 Pěší prapor II/42
DD.10.1920-DD.09.1938 Pěší prapor III/42
DD.10.1920-DD.09.1938 Náhradní prapor pěšího pluku 42
DD.10.1920-DD.09.1938 Pomocná rota pěšího pluku 42
DD.10.1920-DD.09.1938 Těchnická rota pěšího pluku 42
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Velitelství pěšího pluku vzniklo v rámci unifikace branné moci přejmenováním z velitelství 42. pěšího pluku [1918-1920] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 5.700-org.1919.
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-42-1920-1938-t72476#256458Verze : 0
MOD