Main Menu
User Menu

Pěší pluk 15 [1920-1938]

15th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 15
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 15
Datum vzniku:
Raised/Formed:
20.08.1920
Předchůdce:
Predecessor:
15. střelecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
25.09.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
20.08.1920-31.12.1937 15. pěší brigáda
31.12.1937-25.09.1938 8. divise
Dislokace:
Deployed:
20.08.1920-DD.09.1928 Krnov, kasárny /
DD.09.1928-25.09.1938 Opava, kasárny /

Velitel:
Commander:
20.08.1920-DD.04.1921 Hodač, Alois (Podplukovník)
DD.04.1921-DD.01.1923 Wit, Josef (Plukovník)
DD.01.1923-DD.12.1923 Hýža, František (Plukovník)
DD.12.1923-DD.01.1925 Švyhnos, Lev (Podplukovník)
DD.01.1925-DD.01.1926 Pech, Matěj (Plukovník)
DD.01.1926-DD.10.1926 Vltavský, František (Podplukovník)
DD.10.1926-DD.12.1926 Černý, Viktor (Podplukovník)
DD.12.1926-DD.02.1928 Pech, Matěj (Plukovník)
DD.02.1928-DD.12.1933 Papež, Josef (Podplukovník)
DD.12.1933-DD.11.1934 Skácel, Jindřich (Plukovník)
DD.11.1934-DD.08.1937 Satorie, Jan (Plukovník)
DD.08.1937-DD.09.1937 Fiala, Milan (Plukovník)
DD.09.1937-DD.10.1937 Klusák, Jindřich (Podplukovník)
DD.10.1937-25.09.1938 Vlasák, Jindřich (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.04.1938-24.09.1938 Strážní prapor XIII

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-15-1920-1938-t72792#562354Verze : 0
MOD
Pěší pluk 15 [1920-1938]


Velitelství pěšího pluku vzniklo 20. srpna 1920 v rámci unifikace branné moci přejmenováním z 15. střeleckého pluku [1918-1920] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 5.700-org.1919.
Nacházelo se v Krnově a od září 1928 v Opavě, podléhalo velitelství 15. pěší brigády [1920-1937] a od ledna 1938 velitelství 8. divise [1920-1938].
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-15-1920-1938-t72792#258075Verze : 0
MOD
Součástí pěšího pluku bylo:
velitelství pěšího pluku,
Hospodářská správa pěšího pluku 15 [192-1938] (192 – září 1938),
Technická správa pěšího pluku 15 [192-1938] (192 – září 1938),


Pěší prapor I/15 [1920-1938] (srpen 1920 – září 1938),
Pěší prapor II/15 [1920-1938] (srpen 1920 – září 1938),
Pěší prapor III/15 [1920-1938] (srpen 1920 – září 1938),
Náhradní prapor pěšího pluku 13 [1920-1938] (srpen 1920 – září 1938),


Technická rota pěšího pluku 15 [192-1938] (192 – září 1938),
Rota doprovodných zbraní pěšího pluku 15 [1935-1938] (říjen 1935 – září 1938),
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-15-1920-1938-t72792#258076Verze : 0
MOD
Veliteli pěšího pluku byli:
podplukovník pěchoty Alois Hodač (srpen 1920 – duben 1921),
plukovník pěchoty Josef Wit (duben 1921 – leden 1923),
plukovník pěchoty František Hýža (leden 1921 – prosinec 1923),
podplukovník pěchoty Lev Švyhnos (prosinec 1923 – leden 1925),
plukovník pěchoty Matěj Pech (leden 1925 – leden 1926),
podplukovník pěchoty František Vltavský (leden 1926 – říjen 1926),
podplukovník pěchoty Viktor Černý (říjen 1926 – prosinec 1926),
plukovník pěchoty Matěj Pech (prosinec 1926 – únor 1928),
podplukovník pěchoty Josef Papež (únor 1928 – prosinec 1933),
plukovník pěchoty Jindřich Skácel (prosinec 1933 – listopad 1934),
plukovník pěchoty Jan Satorie (listopad 1934 – srpen 1937),
plukovník pěchoty Milan Fiala (srpen 1937 – září 1937),
podplukovník pěchoty Jindřich Klusák (září 1937 – říjen 1937),
plukovník generálního štábu Jindřich Vlasák (říjen 1937 – září 1938).
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-15-1920-1938-t72792#258077Verze : 0
MOD