Main Menu
User Menu

Parthská říše [247BC-224]

Parthian Empire

     
Název:
Name:
Parthská říše
Originální název:
Original Name:
?
Hlavní město:
Capital:
Hekatompylos, Ktésifón
Státní zřízení:
Government System:
monarchia
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
-
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
?
Rozloha:
Area:
? km2
Geografická poloha:
Location :
Přední východ
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
-
Vznik:
Independence:
DD.MM.247BC
Zánik:
Dissolution:
DD.MM.224
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
-
Vlajka:
Flag:
-
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Parthia
URL : https://www.valka.cz/Parthska-rise-247BC-224-t125702#426583Verze : 0
MOD