Main Menu
User Menu

Organizační a vnitřní správa FMV [1971-1974]

Organizační a vnitřní správa FMV ve vymezené působnosti napomáhala ke zdokonalování systému řídící práce a zkvalitnění rozhodovacího procesu v resortu. Koordinovala plánování úkolů spojených uplatňováním racionalizačních zásad v organizaci, řízení i činnosti FMV.


V normotvorné činnosti plnila funkci legislativního útvaru FMV. Byla koordinujícím a kontrolním legislativním útvarem pro veškerou normotvornou činnost resortu FMV.


Ve vymezeném rozsahu zastupovala FMV při styku se státními a společenskými orgány a organizacemi a občany.


Zajišťovala výkon státní správy ve věcech spolčování u organizací působících na celém území ČSSR.


V oboru státních hranic při jejich vyměřování, vyznačování a udržování.


Organizační a vnitřní správa stanovila zásady jednotné úpravy i výkonu spisové a archivní služby ve Sboru národní bezpečnosti.(citace z Inventáře k archivnímu fondu - viz kolonka Zdroj)
URL : https://www.valka.cz/Organizacni-a-vnitrni-sprava-FMV-1971-1974-t84268#309584Verze : 0
MOD
Zdroj:


Prozatímní inventář k archivnímu fondu A 6/1, A 6/2 - Organizační a vnitřní správa FMV, I. díl a II. díl - právní odbor, Archiv bezpečnostních složek, Praha 2008
(respektive: Inventář k archivnímu fondu Organizační a vnitřní správa federálního ministerstva vnitra, Statisticko evidenční odbor federálního ministerstva vnitra, Praha 1978)
URL : https://www.valka.cz/Organizacni-a-vnitrni-sprava-FMV-1971-1974-t84268#309585Verze : 0
MOD