Main Menu
User Menu

Novák, Jaroslav

     
Příjmení:
Surname:
Novák
Jméno:
Given Name:
Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Novák
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generál zdravotnictva
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
MUDr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
26.05.1875 Praha /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Novak-Jaroslav-t108511#385033Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Novák
Jméno:
Given Name:
Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Novák
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1885-DD.07.1893 Státní gymnasium, Praha
DD.10.1893-DD.03.1899 Karlo-Ferdinandova universita, lékařská fakulta, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.05.1900-DD.08.1901 Vojenská lékařská aplikační škola, Wien
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.05.1900 nadlékař rakousko-uherské branné moci
01.05.1903 plukovní lékař rakousko-uherské branné moci
01.05.1916 štábní lékař rakousko-uherské branné moci
18.11.1918 major zdravotnictva
01.05.1919 podplukovník zdravotnictva
10.01.1923 plukovník zdravotnictva
31.07.1934 generál zdravotnictva
01.07.1937 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.10.1899-DD.05.1900 jednoroční dobrovolník, Posádková nemocnice č. 11, Praha
DD.05.1900-DD.08.1901 vojenské studium, Wien
DD.08.1901-DD.10.1903 mladší lékař Hulánského pluku č. 7, Mosty Wielkie
DD.10.1903-DD.06.1911 praporní lékař Dragounského pluku č. 9, Kamionka Strmilowa
DD.06.1911-DD.10.1912 hlavní lékař Dragounského pluku č. 4, Enns
DD.10.1912-DD.10.1913 civilní studium na klinice Státní university, Graz
DD.10.1913-DD.10.1914 hlavní lékař Doplňovacího okresního velitelství č. I, Innsbruck
DD.10.1914-DD.10.1916 hlavní lékař Pěšího pluku č. 44, východoevropské válčiště
DD.10.1916-DD.10.1918 velitel Divisní zdravotnické kolony č. 31, italské válčiště
DD.10.1918-DD.11.1918 mimo službu
DD.11.1918-DD.11.1919 přednosta oddělení Záložní nemocnice, Dejvice
DD.11.1919-DD.02.1922 přednosta oddělení Záložní nemocnice, Pardubice
DD.02.1922-DD.11.1926 hlavní lékař Doplňovacího okresního velitelství Praha - venkov, Praha
DD.11.1926-DD.01.1927 referent 33. oddělení /zdravotního/ ministerstva, Praha
DD.01.1927-DD.01.1930 přednosta skupiny I./4. oddělení /zdravotního/ ministerstva, Praha
DD.01.1930-DD.05.1934 přednosta zdravotní služby Divise 3, Litoměřice
DD.05.1934-DD.01.1936 přednosta zdravotní služby Zemského vojenského velitelství v Bratislavě
DD.01.1936-DD.06.1937 přednosta zdravotní služby Sboru VII, Bratislava
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Novak-Jaroslav-t108511#385034Verze : 0
MOD