Main Menu
User Menu

Nacistické represálie na Slovensku - okres Senica

Prehľad miest a obcí, ktoré boli nimi postihnuté

Nacistické represálie na Slovensku - okres Senica


Plavecký Mikuláš
Zo siedmich občanov, ktorí sa aktívne zapojili do boja proti nacizmu, štyria padli. Dňa 3. apríla 1945 Nemci zastrelili dvanásť občanov Plaveckého Mikuláša, medzi ktorými bolo aj 13 - ročné dievča, úplne vypálili päť domov a čiastočne tri. Nakoniec sústredili 232 mužov z obce a odvliekli ich do koncentračného tábora.


Zdroj:
Autor: Stanislav Mičev, PaedDr. Ján Stanislav, PaedDr. Jozef Rodák, Dušan Halaj, CSc.
Názov: Fašistické represálie na Slovensku
ISBN: 80-215-0063-8
URL : https://www.valka.cz/Nacisticke-represalie-na-Slovensku-okres-Senica-t49782#192476Verze : 0
Z 232 mužov ktorí boli odvední boli 8 moji príbuzný. Všetkých 232 mužov sa vrátilo krátko po vojne späť do obce, keď boli v máji 1945 oslobodení v rakúsku americkými vojskami v jednej veľkej stodole.
Z 5 vypálených domov patril jeden aj strýkovi môjho deda ktorý v plameňoch domu uhorel.
Pôvodne mali Nemci popraviť všetkých obyvateľov obce. kvôli zabitiu nemeckého dôstojníka partyzánmi. Lenže miestna učiteľa (meno si nemôžem spomenúť) prehovorila nemcov že obec nie je partyzánska a aby nezabíjali ženy s deťmi. Nakoniec zobrali "len" mužov do koncentračného tábora ktorí tam našťastie nedošli.
URL : https://www.valka.cz/Nacisticke-represalie-na-Slovensku-okres-Senica-t49782#229642Verze : 0