Main Menu
User Menu

Nacistické represálie na Slovensku - okres Nové Zámky

Prehľad miest a obcí, ktoré boli nimi postihnuté

Nacistické represálie na Slovensku - okres Nové Zámky

Nové Zámky
Koncom júna 1944 nacisti zriadili v Nových Zámkoch sústreďovací tábor. V dňoch 11. -14. júla 1944 vypravili z tábora štyri transporty s väzňami do Poľska. Z mesta a okolia bolo v tábore sústredených asi 4800 občanov židovského pôvodu.

Šurany
V posledných mesiacoch roka 1944 a začiatkom roka 1945 museli občania Šurian povinne kopať zákopy. Do tejto práce ich naháňali nyilašovci a maďarskí vojaci. Dňa 20. februára 1945 prišli do domu Búčikovcov. Pretože bratia Florián a Štefan odmietli ísť na práce, v prestrelke s nyilašovcami zahynuli vo vlastnom dome. Na druhý deň vrahovia chytili a na námestí verejne popravili Františka Búčika.

Zdroj:
Autor: Stanislav Mičev, PaedDr. Ján Stanislav, PaedDr. Jozef Rodák, Dušan Halaj, CSc.
Názov: Fašistické represálie na Slovensku
ISBN: 80-215-0063-8
URL : https://www.valka.cz/Nacisticke-represalie-na-Slovensku-okres-Nove-Zamky-t49781#192474Verze : 0