Main Menu
User Menu

Nacistické represálie na Slovensku - Okres Rožňava

Prehľad miest a obcí, ktoré boli nimi postihnuté

Nacistické represálie na Slovensku - Okres Rožňava


Čierna Lehota
Ilegálny revolučný národný výbor vznikol v obci ešte pred Slovenským národným povstaním. V okolí obce pôsobili partizánske jednotky Gottvvald, Za slobodu Slovanov a oddiel Petófi, ku ktorým sa pridalo mnoho miestnych občanov. Nacistický vojaci odvliekli a spolu so Štefanom Novákom popravili ilegálneho pracovníka Komunistickej strany Slovenska Arpáda Kútha. V decembri 1944 na lokalite Čierna hora upálili deväť ranených partizánov, na Kohúte zastrelili tri osoby a v Javorinke ďalšie dve.


Dobšiná
Ilegálny okresný revolučný národný výbor tu vznikol 17. marca 1944. V okolí obce pôsobila partizánska jednotka Gottwald a Jánošík a oddiel Petófi. K týmto, ale aj k ďal ším jednotkám sa pridali viacerí obyvatelia Dobšinej. Niekoľko občanov zahynulo v koncentračných táboroch. Dňa 20. decembra 1944 na námestí v Dobšinej Nemci verejne popravili veliteľa partizánskeho oddielu Petôfi Karola Adlera.


Muráň
Ilegálny revolučný národný výbor vznikol v obci 1. mája 1943. V okolí Muráňa pôsobilo najmä v druhej polovici roka 1944 niekoľko partizánskych jednotiek. K nim sa pridalo viacero obyvateľov obce. Dňa 4. novembra 1944 nacisti popravili Juraja Sklenárika, ktorý viedol ilegálnu bunku komunistickej strany. V decembri 1944 Nemci mužov nad šestnásť rokov nahnali do miestneho hostinca a každého desiateho na výstrahu zastrelili. Umučili aj ďalších štyroch účastníkov protifašistického odboja.


Rakovnica
V okolí tejto obce pôsobila partizánska jednotka Gottwald, 1. československá partizánska brigáda J. V. Stalina a oddiel Sándor Petôfi. Troch obyvateľov obce Nemci za spoluprácu s partizánmi popravili.


Soroška (vrch pri Rožňave)
V októbri a novembri 1944 maďarské nacistické jednotky uskutočnili trestné výpravy proti partizánom v lesoch pri Moldave nad Bodvou. Pri nich zajali 70 partizánov a antifašistov, ktorých košickí nyilašovci popravili v lese na Soroške.


Zdroj:
Autor: Stanislav Mičev, PaedDr. Ján Stanislav, PaedDr. Jozef Rodák, Dušan Halaj, CSc.
Názov: Fašistické represálie na Slovensku
ISBN: 80-215-0063-8
URL : https://www.valka.cz/Nacisticke-represalie-na-Slovensku-Okres-Roznava-t48975#190411Verze : 0