Main Menu
User Menu

Nacistické represálie na Slovensku - Okres Nitra

Prehľad miest a obcí, ktoré boli nimi postihnuté

Nacistické represálie na Slovensku - Okres Nitra

Hostie
Obyvatelia Hostia podporovali partizánov, ktorí pôsobili v okolí. Nacisti 15. januára 1945 obec obsadili. Pri obrane Hostia padol Michal Olejár. Michala Jurku nacisti zajali a popravili. Vypálili dva domy, obec vydrancovali a 34 mužov a jedného partizána odvliekli do Topoľčianok.

Čáb
Príslušníci Sonderkommanda ZbV 15 v obci zavraždili Vojtecha a Gustáva Dragulovcov, ktorí si museli sami vykopať hrob.

Nitra
V Nitre už pred Slovenským národným povstaním vznikol ilegálny revolučný národný výbor. Stovky obyvateľov mesta odvliekli príslušníci okupačných síl a POHG do koncentračných táborov, kde mnohí zahynuli. V posledných marcových dňoch 1945 príslušníci SD odvliekli z miestnej väznice okolo 25 väzňov a zavraždili ich na neznámom mieste. V rieke Nitra neďaleko obce Veľký Cetín sa našlo iba telo M. Drobnej.

Skýcov
Občania Skýcova sa aktívne zapojili do boja proti nacistom a už 29. augusta 1944 vytvorili partizánsku jednotku Skýcov. Deväť obyvateľov obce vstúpilo do Nitrianskej partizánskej brigády, ktorá pôsobila v okolí. Nemci za trest obsadili obec 15. marca 1945. Občanov vyhnali a trinásť mužov odvliekli do koncentračného tábora. O deň neskôr Nemci obec vydrancovali a podpálili, pričom úplne zhorelo 266 domov.

Topoľčianky
Obyvatelia obce zásobovali partizánske jednotky, ktoré operovali v okolí. Dňa 20. decembra 1944 Nemci vtrhli do Topoľčianok a vydrancovali miestny kaštieľ. Korisť chceli odviezť do Rakúska, no zabránili im v tom príslušníci Nitrianskej partizánskej brigády. V boji s nacistami padol Rudolf Blau z Holandska a Jules Kassper z Francúzska. V nasledujúci deň sa Nemci do Topoľčianok vrátili a popravili dvoch ranených partizánov - Francúza Reného Orama a Holanďana Johannesa Bloma.

Zlaté Moravce
Príslušníci Sonderkommanda ZbV 15 na výstrahu 9. januára 1945 na stĺp miestneho rozhlasu obesili Jozefa Hudeca a Ľudovíta Miloša. Tým istým spôsobom 21. januára 1945 zavraždili aj zmučených partizánov - Ladislava Oláha a Richarda Rosáka.

Zdroj:
Autor: Stanislav Mičev, PaedDr. Ján Stanislav, PaedDr. Jozef Rodák, Dušan Halaj, CSc.
Názov: Fašistické represálie na Slovensku
ISBN: 80-215-0063-8
URL : https://www.valka.cz/Nacisticke-represalie-na-Slovensku-Okres-Nitra-t49780#192471Verze : 0