Main Menu
User Menu

Nacistické represálie na Slovensku - Okres Martin

Prehľad miest a obcí, ktoré boli nimi postihnuté

Nacistické represálie na Slovensku - Okres Martin


Blatnica
V Gaderskej a Blatnickej doline pôsobili viaceré partizánske jednotky. Obyvatelia obce pomáhali partizánom nielen materiálne, ale poskytovali im aj informácie o rozmiestnení a pohybe nepriateľských jednotiek. Za pomoc partizánom nacisti uskutočnili proti obyvateľom Blatnice niekoľko trestných výprav. Vypálili 17 domov, 20 hospodárskych stavísk a horáreň pod zámkom. Obec vydrancovali.


Folkušová
Obyvatelia tejto obce zásobovali partizánske jednotky v blízkom okolí potravinami a šatstvom, pomáhali im pri budovaní strážnych bunkrov, podávali správy o pohybe nepriateľských vojsk. Viacerí občania sa ako príslušníci 2. československej partizánskej brigády M. R. Štefánika zúčastnili bojov v Turci proti nacistom. V noci z 19. na 20. októbra 1944 vtrhli nemecké jednotky do Folkušovej. Zavraždili 8 členov revolučného národného výboru a partizánov a ráno obec vyrabovali.


Lipovec
Obyvatelia Lipovca pomáhali utečencom z koncentračných a zajateckých táborov a prevádzali ich k partizánom do Valče a Sklabine. Nacisti 5. septembra 1944 za trest podpálili dolný koniec obce, pričom úplne zhorelo 39 domova 35 hospodárskych stavísk. Nasledujúceho dňa zavraždili 6 partizánov.


Martin
V septembri 1942 bol v meste založený ilegálny revolučný národný výbor. Viacerí obyvatelia sa aktívne zúčastnili bojov proti hitlerovským okupantom. V meste sídlil štáb 5. taktickej skupiny 1. československej armády na Slovensku. Po prechode povstalcov do hôr občania pomáhali partizánskym jednotkám operujúcim vo Veľkej a Malej Fatre. Nemci po obsadení mesta začali hromadné zatýkanie a vykonali niekoľko hromadných vrážd. V októbri - decembri 1944 zavraždili na Bukovinách 65 osôb a v januári 1945 ďalších 21 vlastencov na Stráňach. Dňa 24. septembra 1945 vypálili na Stráňach 20 rekreačných domov a chát.


Necpaly
Dňa 15. mája 1944 v obci vznikol ilegálny revolučný národný výbor. Obyvatelia zásobovali partizánske jednotky v Necpalskej doline. Dňa 8. októbra 1944 nacisti vypálili v obci 4 hospodárske staviská. Pri ďalšom prepade Necpál v dňoch 20. - 21. októbra 1944 zavraždili 14 ľudí, podpálili dolný koniec dediny a 20 miestnych občanov odvliekli do koncentračného tábora. Dňa 19. marca 1945 vlasovovci v Necpalskej doline zavraždili 3 partizánov.


Priekopa
V obci sa už 26. decembra 1942 vytvoril ilegálny revolučný národný výbor. Až 273 obyvateľov sa zúčastnilo SNP - ako príslušníci povstaleckej armády a partizánskych jednotiek. Obyvatelia Priekopy zásobovali partizánske jednotky, ktoré operovali v okolí obce a v Malej Fatre. Nemci 6. septembra 1944 podpálili východnú časť a 9. septembra 1944 západnú časť obce. Do 20. septembra 1944 v Priekope vypálili 77 domova 117 hospodárskych budov. Nacisti 14. septembra 1944 v chotári Priekopy, na lokalite Rúbaň, zavraždili 11 ranených povstalcov. Dňa 21. septembra 1944 pod Jedľovinami zavraždili 21 povstalcov - zajatcov. Do koncentračných táborov deportovali z obce 43 osôb.


Sklabiňa
Obyvatelia už pred začiatkom SNP aktívne podporovali partizánsku základňu v Kantorskej doline. Dňa 21. augusta 1944 prišli do Sklabine partizáni. V obci bola vyhlásená Československá republika. Mnohí obyvatelia bojovali v radoch povstalcov. Po 21. septembri 1944 nacisti uskutočnili niekoľko trestných výprav do okolia Sklabine, počas ktorých v obci rabovali. Dňa 30. septembra 1944 odvliekli zo Sklabine 144 občanov a vypočúvali ich v Martine. Dvadsať popravili 3. októbra 1944 na Bukovinách, 3 usmrtili počas väznenia a ďalších odvliekli do Malaciek.


Sklabinský Podzámok
Obyvatelia obce zásobovali partizánsku základňu v Kantorskej doline a viacerí bojovali v 1. československej partizánskej brigáde gen. M. R. Štefánika. Dňa 29. septembra 1944 nemecká prieskumná jednotka narazila v Sklabinskom Podzámku na partizánsku hliadku. Pri prestrelke bol jeden nemecký vojak zastrelený a dvaja zajatí. Na druhý deň vtrhli do obce nemecké jednotky podporované mínometnou paľbou a 3 tankami. Obec vyrabovali a zapálili, jedného občana zastrelili. Zhorelo 41 domov, všetky stodoly, sýpky a ostatné hospodárske staviská. Nakoniec vypálili aj renesančný kaštieľ.


Turček
Nacisti koncom roka 1944 za pomoc obyvateľov povstalcom do základov vypálili miestnu pílu a 29 domov. Na rozhraní chotárov obcí Dolný Turček a Sklené sa po vojne našiel masový hrob. Nemci tu v novembri a decembri 1944 zabili 182 osôb, ktoré sem doviezli z kremnickej väznice.


Valča
Už roku 1942 obyvatelia založili v obci ilegálnu organizáciu s úlohou pomáhať sovietskym utečencom zo zajateckých a koncentračných táborov. Ilegálny revolučný národný výbor sa vytvoril 2. decembra 1943. Začiatkom apríla 1944 bola vo Valčianskej doline - v Bazovej - vybudovaná partizánska základňa. Od 5. októbra 1944 pôsobila v tejto doline 2. slovenská národná partizánska brigáda. Viacerí obyvatelia obce bojovali v 2. československej partizánskej brigáde M. R. Štefánika a v 2. slovenskej národnej partizánskej brigáde. Valčania zásobovali partizánske jednotky v okolí obce, poskytovali úkryt chorým a prenasledovaným. V ranných hodinách 19. marca 1945 nacisti vyrabovali osadu Brčná a podpálili hospodárske staviská. Úplne vyhorelo 10 hospodárskych budov. O život prišlo 11 obyvateľov obce a 7 odvliekli nemci do koncentračných táborov.


Zdroj:
Autor: Stanislav Mičev, PaedDr. Ján Stanislav, PaedDr. Jozef Rodák, Dušan Halaj, CSc.
Názov: Fašistické represálie na Slovensku
ISBN: 80-215-0063-8
URL : https://www.valka.cz/Nacisticke-represalie-na-Slovensku-Okres-Martin-t43969#173478Verze : 0