Main Menu
User Menu

Nacistické represálie na Slovensku - Okres Komárno

Prehľad miest a obcí, ktoré boli nimi postihnuté

Nacistické represálie na Slovensku - Okres Komárno


Pribeta
Dňa 13. januára 1945 Nemci po prechodnom oslobodení obec znovu obsadili. Nyilašovci zaistili dvoch občanov - Pinkeho a Jakaba. Niekoľko dní ich mučili a 19. januára zastrelili. Nemecké jednotky počas bojov v okolí Pribety zajali takmer 60 sovietskych vojakov. Priviedli ich do obce, kde ich prinútili vykopať si spoločný hrob a potom ich postrieľali.


Zdroj:
Autor: Stanislav Mičev, PaedDr. Ján Stanislav, PaedDr. Jozef Rodák, Dušan Halaj, CSc.
Názov: Fašistické represálie na Slovensku
ISBN: 80-215-0063-8
URL : https://www.valka.cz/Nacisticke-represalie-na-Slovensku-Okres-Komarno-t49340#191451Verze : 0