Main Menu
User Menu

Nacistické represálie na Slovensku - Okres Bardejov

Prehľad miest a obcí, ktoré boli nimi postihnuté

Nacistické represálie na Slovensku - Okres Bardejov

Hažlín
Za aktívnu pomoc partizánom nacisti 27. decembra 1944 zhromaždili 42 mužov z obce. Šiestich na mieste zastrelili, ostatných odvliekli do koncentračného tábora.


Livovská Huta
V okolí obce pôsobili partizánske jednotky Rokosovského-Litvinova, Kvitinského a Karasiova, ktorým občania pomáhali potravinami, šatstvom a správami o postupe Nemcov. Štyria občania bojovali v partizánskych jednotkách. Za aktívnu pomoc partizánom nacisti odvliekli do koncentračných táborov 29 mužov, 12 z nich sa domov nevrátilo. Dňa 4. decembra 1944 vypálili dva domy.


Zdroj:
Autor: Stanislav Mičev, PaedDr. Ján Stanislav, PaedDr. Jozef Rodák, Dušan Halaj, CSc.
Názov: Fašistické represálie na Slovensku
ISBN: 80-215-0063-8
URL : https://www.valka.cz/Nacisticke-represalie-na-Slovensku-Okres-Bardejov-t46144#179863Verze : 0