Main Menu
User Menu

Ministerstvo národní bezpečnosti [1950-1953]

Ministry of National Security

     
Název:
Name:
Ministerstvo národní bezpečnosti
Originální název:
Original Name:
Ministerstvo národní bezpečnosti
Datum vzniku:
Raised/Formed:
23.05.1950
Předchůdce:
Predecessor:
Ministerstvo vnitra
Datum zániku:
Disbanded:
15.09.1953
Nástupce:
Successor:
Ministerstvo vnitra
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
23.05.1950-15.09.1953
Dislokace:
Deployed:
23.05.1950-15.09.1953 Praha, ? /
Přednosta / náčelník:
Chief:
23.05.1950-23.01.1952 Kopřiva, Ladislav
23.01.1952-11.09.1953 Bacílek, Karol
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
23.05.1950-01.07.1952 Velitelství Pohraniční stráže
23.05.1950-15.09.1953 Velitelství vojsk civilní obrany
01.07.1952-15.09.1953 Hlavní správa Pohraniční a Vnitřní stráže
01.10.1952-15.09.1953 1. motomechanizovaný pluk

Ručně vyplněné položky:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945-1953 (Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek), Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2007
KVAPILOVÁ, Iva: Organizační vývoj SNB v 50. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku. In: Sborník Archivu Ministerstva vnitra 2/2004
Web Archivu bezpečnostních složek
CAJTHAML, Petr: Vedení ministerstva vnitra (ministerstva národní bezpečnosti) 1948–1989. In: Paměť a dějiny č. 1/2007
URL : https://www.valka.cz/Ministerstvo-narodni-bezpecnosti-1950-1953-t79112#290731Verze : 3
MOD
Organizace MNB 1950


- konečná základní struktura MNB byla schválena 29. září 1950
- tato nová organizace byla vyhlášena výnosem MNB č.j. 531 taj./50 Zb. ze dne 12. října 1950Ministr národní bezpečnostiLadislav Kopřiva
Osobní tajemník ministraškpt. dr. Karel Komárek
Náměstek ministraKarel Šváb
Náměstek ministra pro věci kádrové a školskéJosef Nun
  
Velitelství Státní bezpečnostiplk. Osvald Závodský
Velitelství Veřejné bezpečnostiplk. Viktor Linhart
Velitelství Pohraniční strážegen. Josef Pavel (pov.)
  
Odbor pro věci kádrové a školskéJosef Nun (pov.)
1. sektor ochrany vedoucích činitelůmjr. Josef Čech
2. sektor zahraniční zpravodajské službypplk. Oskar Valeš
3. sektor (zatím nezřízen) -
4. sektor evidenční a registračníškpt. Jaroslav Brož (pov.)
5. sektor operativně technickýpplk. Karel Smíšek (pov.)
6. sektor vězeňskýškpt. Václav Jiras (pov.)
7. sektor spojovacípor. Alois Prokopík (pov.)
8. sektor administrativně hospodářskýDr. Karel Černý (pov.)
9. sektor Lidových milicplk. Viktor Linhart (pov.)
  
Sekretariát ministerstvanpor. Dobroslav Srnec (pov.)
  
Technicko-výzkumný ústavpplk. Karel Smíšek (pov.)
Archivní a studijní ústavpor. Dr. Karel Fremund (pov.)- organizační začlenění Velitelství bezpečnostního letectva mělo být řešeno vydáním zvláštního výnosu
- to samé platilo pro začlenění dosavadního oddělení BP/2 - sekretariátu stranických organizací S-I-B
poznámka:
(pov.) = pověřen vedením
URL : https://www.valka.cz/Ministerstvo-narodni-bezpecnosti-1950-1953-t79112#293827Verze : 0
MOD
Společným rozkazem ministra národní obrany a ministra národní bezpečnosti ze dne 30. března 1951 bylo k 1. dubnu 1951 zřízeno Velitelství vojenské zpravodajské služby (VVZS) v podřízenosti MNB.


Od té doby existoval tedy 3. sektor - Vojenská kontrarozvědka.
URL : https://www.valka.cz/Ministerstvo-narodni-bezpecnosti-1950-1953-t79112#293830Verze : 0
MOD
Dne 3. dubna 1951 došlo k přejmenování samostatných sektorů na odbory.1. sektor -> odbor O
2. sektor -> odbor Z
3. sektor -> odbor C
4. sektor -> odbor E
5. sektor -> odbor T
6. sektor -> odbor V
7. sektor -> odbor S
8. sektor -> odbor H
9. sektor -> odbor LM
URL : https://www.valka.cz/Ministerstvo-narodni-bezpecnosti-1950-1953-t79112#293832Verze : 0
MOD
Organizační struktura:
(do roku 1952)- ministr národní bezpečnosti


- náměstci


- politické oddělení (původně politický sekretariát)


- Velitelství Státní bezpečnosti
--- útvar Modřín
--- bezpečnostní letka
- Velitelství Vojenské zpravodajské služby
- Velitelství Pohraniční stráže
- Velitelství Veřejné bezpečnosti


- Odbor Z (zahraniční rozvědka)
- Odbor E (státněbezpečnostní operativní evidence a archiv)
- Odbor V (vězeňský s podřízenými věznicemi MNB)
- Odbor S (spojovací)
- Odbor kádrový a školský
- Odbor H (hospodářský)
--- útvary pro ubytování, údržbu, sklady a dílny, dopravní rota a tiskárna MNB
- Odbor O (ochrana stranických a ústavních činitelů)
--- útvary Hrad, Javor, Jasan, Jánošík
- Odbor LM (Lidové milice)
- Odbor organizační a mobilizační


- Sekretariát MNB
- Samostatný technický ústav MNB (velitel ústavu byl zároveň velitelem 4. sektoru Velitelství StB)
- Samostatný archivní a studijní ústav MNB
URL : https://www.valka.cz/Ministerstvo-narodni-bezpecnosti-1950-1953-t79112#290761Verze : 0
MOD
Organizační změny z července 1952:


Uváděné důvody:
- využití sovětských zkušeností
- struktura ze září 1950 již nevyhovovala
--- organizace hlavních správ nenavazovala na organizační strukturu krajů, okresů a nižších oddělení
--- MNB se rozšířilo o další organizační složkyZměny:
- krajské správy byly podle hospodářsko-politického významu rozděleny na tři kategorie (I. kategorie: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Bratislava, Košice; II. kategorie: České Budějovice, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Gottwaldov, Olomouc, Žilina, Prešov; III. kategorie: zbylé kraje)


- pod krajské správy StB spadala okresní oddělení
- pod krajské správy VB spadaly okresní správy, městské správy a venkovní oddělení
- Hlavní správa Vojenské kontrarozvědky zůstala organizována podle vojenského vzoru
- Hlavní správa Pohraniční a Vnitřní stráže zůstala rovněž organizována podle vojenského vzoru


- od státně bezpečnostní evidence byl oddělen samostatný pasový odbor


- byly zrušeny některé součásti MNB
- byly přejmenovány některé součásti MNB
- byly zřízeny nové součásti MNB
URL : https://www.valka.cz/Ministerstvo-narodni-bezpecnosti-1950-1953-t79112#293848Verze : 0
MOD
Organizační struktura:
(od července 1952)
Ministr
Náměstci


Sekretariát ministra národní bezpečnosti
Sekretariáty náměstků ministra národní bezpečnosti
Sekretariát ministerstva národní bezpečnostiHlavní správa Státní bezpečnosti
Hlavní správa Veřejné bezpečnosti
Hlavní správa Pohraniční a Vnitřní stráže
Hlavní správa Vojenské kontrarozvědkySpráva zahraničně politické rozvědky


Správa ochrany prezidenta republiky
Správa ochrany vládních a stranických činitelů --> obě ochranné správy záhy sloučeny do Hlavní správy ochranyKádrová správa
Hospodářská správa
Zdravotní správa


Odbor operativní evidence
Odbor pasový a vízový
Odbor vězeňský
Odbor spojovací
Odbor archivní a studijní
Technický ústav
Referát pasové kontroly
URL : https://www.valka.cz/Ministerstvo-narodni-bezpecnosti-1950-1953-t79112#290772Verze : 0
MOD
K 1. 9. 1952 přešla z ministerstva spravedlnosti na ministerstvo národní bezpečnosti správa vězeňských ústavů, včetně příslušníků Sboru vězeňské stráže.
URL : https://www.valka.cz/Ministerstvo-narodni-bezpecnosti-1950-1953-t79112#293913Verze : 0
MOD
Zdroje:
- DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945-1953 (Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek), Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2007
- KVAPILOVÁ, Iva: Organizační vývoj SNB v 50. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku. In: Sborník Archivu Ministerstva vnitra 2/2004
- Web Archivu bezpečnostních složek
- CAJTHAML, Petr: Vedení ministerstva vnitra (ministerstva národní bezpečnosti) 1948–1989. In: Paměť a dějiny č. 1/2007
- Sbírka zákonů
URL : https://www.valka.cz/Ministerstvo-narodni-bezpecnosti-1950-1953-t79112#293877Verze : 0
MOD