Main Menu
User Menu

Mastelová

MASTELOVÁSrpen 1944


U Banské Bystrice byla vysazena dvoučlenná skupina ze SSSR, kterou tvořili učitelka Genovéve Mastelová (8.2.1913) a český inženýr neznámého jména. Koncem října 1944 se oba skrývali v Nižní Lipnici u kaplana Ondreje Donarského. Spolupracovali s Ignácem Skočíkem, který pro ně zajišťoval fakešné doklady. Díky zapojení konfidenta gestapa byli prozazeni a 15.1.1945 zatčeni u Námestova. Vězněni byxli do konce války.
URL : https://www.valka.cz/Mastelova-t46129#179844Verze : 0