Main Menu
User Menu
MASLOV2.7.1944


U Czierne Góry v Polsku bylo vysazeno 8 parašutistů z 24 členné skupiny velitele kpt. Maslova, která měla podpořit partyzánské hnutí na Podkarpatské Rusi. Členy výsadku byli i rolník Michal Sabadoš (18.8.1920) a Vasil Buglina (1920). Celá skupina měla seskočit na vytyčené a zajištěné doskokové ploše na polonině Rovna, několik kilometrů od Perečina, v jehož blízkosti se nalézal plánovaný operační prostor Užhorod. Při přeletu fronty ztratil pilot letounu orientaci a před půlnocí vysadil omylem 8 zásobníků a stejný počet mužů u Czieme Góry v blízkosti polského Krosna, kde místní partyzánský oddíl očekával u signálních ohňů letoun se zásobami. Tím došlo k rozdělení původní skupiny, která se již nesešla. Této části skupiny velel náčelník štábu npor. Štefan Tatarčuk. Vlivem výše uvedeného nedopatření zůstali parašutisté bez spojovacích prostředků. Ráno 3.7.1944 se za pomoci vytyčovací skupiny sešli, nalezli zásobníky se zbraněmi a trhavinou. Část předali místním partyzánům, zbytek zakopali na místě seskoku a přesunuli se do tábora partyzánského oddílu, jehož rádiovou stanicí předali UŠPH zprávu o své situaci. Obdrželi rozkaz k přesunu do prostoru Užhorod, kde měli vyhledat druhou část vysazené skupiny a spojit se s ní. Cestou objevili v lesích u obce Turky zbytky v bojích rozprášené partyzánské skupiny npor. Rudé armády Krivoručki, s nímž se skupina spojila a nadále využívala jeho rádiového spojení s UŠPH. Ten sloučení obou skupin potvrdil a nařídil jejich setrvání a působení na místě. Nově vytvořený oddíl operoval od 18. července 1944 na polsko - slovenském a ukrajinském pomezí v prostoru Vetlina - Bukovce - Jablonka, kde prováděl průzkum a přepadové akce proti maďarským strážním oddílům, pohraničním stanicím, přepadával zásobovací kolony a v léčkách ničil osobní a nákladní automobily. Zmocňoval se též zajatců, od nichž získával vojenské informace. Byl ve stálém rádiovém spojení s UŠPH v Kyjevě. 23.7.1944 navázal kontakt s jednotkou slovenské armády, která zde budovala polní opevnění. 15 Slováků a 6 místních Rusínů se ke skupině připojilo. 20.8.1944 pronikla skupina z příkazu UŠPH na území východního Slovenska. V prostoru Polanka - Zubné - Humenné se pokoušela se střídavými úspěchy podnítit místní jednotky slovenské armády k protiněmeckému odporu. Kladla miny a výbušné nástrahy na komunikacích a palebnými přepady ohrožovala kolony německých vojsk, odzbrojující dezorientované slovenské jednotky. 28. a 29.8.1944 prodělala nejtěžší boje, v nichž byla rozprášená až na 7 výsadkářů a 5 místních partyzánů. 1.10.1944 se spojila s Rudou armádou.
URL : https://www.valka.cz/Maslov-t46122#179836Verze : 0