Main Menu
User Menu

Linhart, Emil

     
Příjmení:
Surname:
Linhart
Jméno:
Given Name:
Emil
Jméno v originále:
Original Name:
Emil Linhart
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
divisní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
16.02.1889 Loučany /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
10.12.1959 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Linhart-Emil-t60747#218812Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Linhart
Jméno:
Given Name:
Emil
Jméno v originále:
Original Name:
Emil Linhart
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vyšší průmyslová škola, Brno
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1908-DD.05.1909 Škola jednoročních dobrovolníků, Brno
DD.05.1916-DD.07.1916 Důstojnický kurs, Oděssa
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kurs pro letecké pozorovatele
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1909 kadet rakousko-uherské branné moci
01.08.1914 poručík rakousko-uherské branné moci
DD.MM.RRRR poručík srbské armády
15.01.1917 poručík ruské armády
07.02.1918 poručík legií
DD.MM.RRRR kapitán legií
DD.MM.RRRR major legií
DD.MM.RRRR podplukovník legií
DD.MM.RRRR podplukovník pěchoty
DD.MM.RRRR plukovník pěchoty
04.05.1928 brigádní generál
11.01.1934 divisní generál
01.12.1939 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
19.02.1921-19.07.1923 Velitel : Pěší pluk 4
19.07.1923-01.04.1926 Velitel : Pěší pluk 4
30.09.1931-11.01.1934 Velitel : 12. divise
11.01.1934-15.10.1935 Velitel : 12. divise
15.10.1935-25.09.1938 Velitel : I. sbor
24.09.1938-22.10.1938 Velitel : Velitelství XI. hraničního pásma
14.10.1938-14.03.1939 Velitel : I. sbor

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1914-DD.11.1914 velitel pěší čety Zeměbraneckého pěšího pluku č. 33, východoevropské válčiště
DD.11.1914-DD.11.1914 zajetí na východoevropském válčišti
DD.11.1914-DD.05.1916 ruské zajatecké tábory
DD.05.1916-DD.07.1916 vojenské studium, Oděssa
DD.07.1916-DD.01.1917 velitel pěší čety srbského 1. dobrovolnického pluku, východoevropské válčiště
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR důstojník ruského 9. sborového leteckého oddílu
DD.02.1918-DD.10.1918 velitel pěší roty 2. československého střeleckého pluku, přesun a sibiřské válčiště
DD.10.1918-DD.05.1919 velitel praporu 9. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště
DD.05.1919-DD.07.1920 zástupce velitele 4. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště a přesun
DD.07.1920-DD.09.1920 repatriační dovolená
DD.10.1920-DD.02.1921 zástupce velitele Pěšího pluku 4, Hradec Králové
DD.02.1921-DD.08.1926 velitel Pěšího pluku 4, Hradec Králové
DD.08.1926-DD.10.1928 velitel Učiliště pro pěší vojsko, Milovice
DD.10.1928-DD.10.1931 velitel Pěchotního učiliště, Milovice
DD.10.1931-DD.10.1935 velitel Divise 12, Užhorod
DD.10.1935-DD.09.1938 velitel Sboru I, Praha
DD.09.1938-DD.10.1938 velitel Hraničního pásma XI, branná pohotovost státu
DD.10.1938-DD.07.1939 velitel Sboru I, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1920

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Linhart-Emil-t60747#385818Verze : 0
MOD