Main Menu
User Menu
KORSÁR25.4.1945


U obce Libotenice mezi Roudnicí nad Labem a Terezínem byla ze SSSR vysazena skupina KORSÁR, skupina hloubkového vševojskového průzkumu pro prostor kolem Prahy. Členy desantu byli velitel Ján Kubaško, Vladimír Simulík (30.4.1921) a student Vladimír Hloška (17.2.1924). Shromáždila se během hodiny a ráno se orientovala dotazováním místních lidí. První úkryt zvolili výsadkáři na úpatí zalesněného Mrchového kopce, navázali rádiové spojení a v první zprávě 4. UF hlásili vlastní situaci. Štáb nejprve nařídil přesun do Liběchova (severně od Mělníka), později toto rozhodnutí zrušil a stanovil prostor seskoku prostorem operačním, protože se výsadkářům mezitím podařilo navázat úspěšné styky s místním obyvatelstvem. KORZÁR přistál v době všeobecného hroucení německé vojenské moci i okupační administrativy v protektorátě, v době, kdy spojenecké armády mířily k Labi a Rudá armáda obkličovala Berlín. Projevilo se to na spontánní podpoře, poskytované každým, kdo přišel s výsadkáři do kontaktu. První byl rolník Bohumil Skuthan z Libotenic. Podrobně informoval o místní situaci, ukryl výsadkáře ve své stodole a hlavně jim zprostředkoval styk s kpt. Josefem Helclem, úředníkem okresního úřadu v Roudnici a vedoucím ilegální vojenské organizace, která v rámci dlouhodobých zpravodajských příprav k povstání měla dokonale zmapovanou situaci na celém okrese. Své poznatky předávala ilegální skupina výsadkářům. Po několika dnech se průzkumníci přemístili na půdu vily Silvestra Klementa v Hrobcích, situovanou hned vedle nádraží, odkud mohli nerušeně a bezpečně pozorovat provoz na trati do Podmokel. Kolem skupiny se vytvořil místní partyzánský oddíl KAZIMÍR, který měl 4. května 13 členů, během povstání pak vzrostl na 2 čety Stráže svobody s počtem 101 osob. Základem pro jeho vyzbrojení se stala kořist z několika přepadů menších německých jednotek na silnici Kralupy - Litoměřice, později pak zbraně z Luftwaffenbaulageru, jehož strážní jednotku odzbrojili. Zajímáním a odzbrojováním německých jednotek, čištěním okolních lesů a zakládáním orgánů místní lidosprávy (národní výbory) skončila 10. května 1945 úspěšná činnost skupiny KORSÁR, která byla převezena do Krakova a zde 30. června 1945 rozformována.
URL : https://www.valka.cz/Korsar-t46297#180233Verze : 0