Main Menu
User Menu

Infner, Štefan

     
Příjmení:
Surname:
Infner
Jméno:
Given Name:
Štefan
Jméno v originále:
Original Name:
Štefan Infner
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
JUDr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
15.06.1919 Vráble /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
30.07.1988 Trenčianske Teplice /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- vyšší vojenský prokurátor Trenčín
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-spolupracovník Karla Vaša
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Alex Maskalík - Elita armády, československá vojenská generalita 1918-1992, HWSK, ISBN 978-80-970941-0-2
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Infner-Stefan-t233989#646603Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Infner
Jméno:
Given Name:
Štefan
Jméno v originále:
Original Name:
Štefan Infner
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1930-DD.MM.1940 Reálne gymnázium, Nové Zámky, Šurany
DD.MM.1949-DD.MM.1949 Vysoká politická škola pri ÚV KSČ, Praha
DD.MM.1970-DD.MM.1970 Univerzita Komenského, Bratislava
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1950-DD.MM.1955 Vojensko právnícka akadémia, Moskva
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.05.1951 major
10.09.1953 podplukovník
08.05.1959 plukovník
01.05.1975 generálmajor
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.11.1968-01.05.1975 Velitel : Vyšší vojenská prokuratura Trenčín
01.05.1975-DD.02.1980 Velitel : Vyšší vojenská prokuratura Trenčín

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1944

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

DD.MM.1944

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

se štítkem SSSR / with clasp SSSR

MM.DD.1944

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

DD.MM.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1947

Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké Vlastenecké válce 1941-1945
Medal for Victory over Germany in Great Patriotic War 1941-1945
Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.1948

Kříž za chrabrost
Cross of Valour
Krzyż Walecznych
-

DD.MM.1948

Řád Slovenského národního povstání I. třída
Order of Slovak National Uprising 1st class
Rad Slovenského národného povstania I. trieda
-

DD.MM.1949

Vojenský řád Za svobodu, zlatá hvězda
Military Order for Freedom, Gold Star
-

DD.MM.1950

Medaile Za osvobození Prahy
Medal for Liberation of Prague
Медаль За Освобождение Праги
-

DD.MM.1955

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
Medaile Za zásluhy o obranu vlasti
-

DD.MM.1958

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
Medaile Za zásluhy o obranu vlasti
-

DD.MM.1958

Řád rudé hvězdy
Order of Red Star
-

DD.MM.1959

Dukelská pamětní medaile
Commemorative Medal of the Dukla Battle
-

DD.MM.1969

Řád rudé zástavy
Order of the Red Flag
-

30.04.1971

Vyznamenání za zásluhy o výstavbu
Medal of Merit for Construction
Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu
číslo matriky 17976

01.10.1984

Řád práce
Order of the Labour
číslo matriky 7409

DD.MM.RRRR

Řád vlastenecké války 2. stupně /1943-1985/
Order of the Patriotic War, 2nd Class /1943-1985/
Орден Отечественной войны 2-й степени
2. stupeň?

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Alex Maskalík - Elita armády, československá vojenská generalita 1918-1992, HWSK, ISBN 978-80-970941-0-2
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
www.prazskyhradarchiv.cz
www.prazskyhradarchiv.cz
URL : https://www.valka.cz/Infner-Stefan-t233989#646604Verze : 0
MOD