Main Menu
User Menu
HOLEK29.4.1943


V prostoru Demblin u Lukova v Polsku byl ze SSSR vysazen komunistický funkcionář a interbrigadista Andreas Holek (24.2.1902). Měl proniknout na Slovensko a následně do Rakouska. Na území Polska se dostal do kontaktu s ilegální sítí polského odboje, částečně infiltrovanou německým abwehrem, což vedlo 14.5.1943 k jeho zatčení v Zakopaném. Jeho další osudy nejsou známé, dá se však předpokládat, že byl předán gestapu do Vídně.
URL : https://www.valka.cz/Holek-t46107#179815Verze : 0