Main Menu
User Menu

Hanák, Antonín

     
Příjmení:
Surname:
Hanák
Jméno:
Given Name:
Antonín
Jméno v originále:
Original Name:
Antonín Hanák
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
20.02.1876 Praha /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Hanak-Antonin-t107100#381794Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Hanák
Jméno:
Given Name:
Antonín
Jméno v originále:
Original Name:
Antonín Hanák
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1887-DD.06.1889 Státní nižší gymnasium, Wien
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1889-DD.08.1893 Vyšší vojenská reálka, Hranice
DD.08.1893-DD.08.1897 Vojenská technická akademie, Wien
DD.01.1907-DD.11.1907 Sborová důstojnická škola, Kraków
DD.04.1912-DD.07.1912 Armádní dělostřelecká škola, Hajmáskér
DD.08.1927-DD.11.1927 Studijní středisko dělostřelecké taktiky, Metz
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1897 poručík rakousko-uherské branné moci
01.05.1901 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.05.1911 setník rakousko-uherské branné moci
01.05.1917 major rakousko-uherské branné moci
01.11.1918 major dělostřelectva
01.11.1919 podplukovník dělostřelectva
10.01.1925 plukovník dělostřelectva
04.05.1928 brigádní generál
01.01.1932 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.10.1920-DD.06.1922 Velitel : Lehký dělostřelecký pluk 8
DD.11.1926-04.05.1928 Velitel : 7. polní dělostřelecká brigáda
04.05.1928-DD.12.1931 Velitel : 7. polní dělostřelecká brigáda

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1889-DD.08.1897 vojenské studium, Hranice a Wien
DD.08.1897-DD.10.1898 velitel dělostřelecké čety Divisního dělostřeleckého pluku č. 2, Olomouc
DD.10.1898-DD.11.1903 instruktor Školy jednoročních dobrovolníků, Olomouc
DD.11.1903-DD.01.1907 zástupce velitele dělostřelecké baterie Sborového dělostřeleckého pluku č. 8, Praha
DD.01.1907-DD.11.1907 vojenské studium, Kraków
DD.11.1907-DD.11.1910 pobočník velitele Sborového dělostřeleckého pluku č. 8, Kostelec nad Labem
DD.11.1910-DD.05.1911 velitel Školy jednoročních dobrovolníků, Praha
DD.05.1911-DD.04.1912 velitel dělostřelecké baterie Polního kanonového pluku č. 19, Nágyvárád
DD.04.1912-DD.07.1912 vojenské studium, Hajmáskér
DD.07.1912-DD.03.1913 velitel dělostřelecké baterie Polního kanonového pluku č. 19, Nágyvárád
DD.03.1913-DD.07.1914 instruktor Armádní dělostřelecké školy, Hajmáskér
DD.07.1914-DD.09.1914 velitel dělostřelecké baterie Těžkého houfnicového oddílu č. 7, balkánské válčiště
DD.09.1914-DD.02.1915 velitel muničního parku Těžkého houfnicového oddílu č. 7, východoevropské válčiště
DD.02.1915-DD.07.1915 velitel dělostřelecké baterie Těžkého houfnicového oddílu č. 7, východoevropské a italské válčiště
DD.07.1915-DD.07.1916 zástupce velitele Těžkého houfnicového oddílu č. 7, italské válčiště
DD.07.1916-DD.10.1916 nemocniční ošetřování
DD.10.1916-DD.02.1917 velitel náhradní baterie Těžkého houfnicového oddílu č. 7, Nágyvárád
DD.02.1917-DD.02.1918 velitel Těžkého houfnicového oddílu č. 7, východoevropské válčiště
DD.02.1918-DD.06.1918 velitel oddílu Těžkého dělostřeleckého pluku č. 11, západoevropské a italské válčiště
DD.06.1918-DD.01.1919 technický důstojník Kontrolního vojenského orgánu ve Škodových závodech, Plzeň
DD.01.1919-DD.10.1919 technický důstojník Dělostřeleckého oddělení ministerstva, Praha
DD.10.1919-DD.10.1920 instruktor Dělostřeleckého učiliště, Olomouc
DD.10.1920-DD.11.1922 velitel Lehkého dělostřeleckého pluku 8, Hradec u Opavy
DD.11.1922-DD.11.1923 mimo službu
DD.11.1923-DD.03.1925 velitel Dělostřeleckého pluku 7, Olomouc
DD.03.1925-DD.10.1925 zástupce velitele Učiliště pro dělostřelectvo, Olomouc
DD.10.1925-DD.03.1927 zástupce velitele Polní dělostřelecké brigády 7, Olomouc
DD.03.1927-DD.08.1927 velitel Polní dělostřelecké brigády 7, Olomouc
DD.08.1927-DD.11.1927 vojenské studium, Metz
DD.11.1927-DD.12.1931 velitel Polní dělostřelecké brigády 7, Olomouc
DD.09.1938-DD.10.1938 velitel Posádkového velitelství Olomouc, branná pohotovost státu
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Hanak-Antonin-t107100#381795Verze : 0
MOD