Main Menu
User Menu

Friesse, Bohdan

     
Příjmení:
Surname:
Friesse
Jméno:
Given Name:
Bohdan
Jméno v originále:
Original Name:
Bohdan Friesse
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
15.04.1875 Nymburk /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.1955 Hradec Králové /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Friesse-Bohdan-t60800#218965Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Friesse
Jméno:
Given Name:
Bohdan
Jméno v originále:
Original Name:
Bohdan Friesse
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1886-DD.06.1890 Státní gymnasium, Mladá Boleslav
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1890-DD.08.1894 Kadetní škola pěchoty, Praha
DD.11.1904-DD.06.1905 Sborová důstojnická škola, Josefov
DD.04.1908-DD.10.1908 Armádní střelecká škola, Bruck
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Informační kurs pro generály a plukovníky, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1894 kadet rakouské-uherské branné moci
01.01.1895 poručík rakouské-uherské branné moci
01.11.1899 nadporučík rakouské-uherské branné moci
01.11.1909 setník rakouské-uherské branné moci
01.08.1916 major rakouské-uherské branné moci
09.11.1918 major pěchoty
10.02.1919 podplukovník pěchoty
16.12.1921 plukovník pěchoty
31.12.1924 generál V. hodnostní třídy
16.12.1927 brigádní generál
01.02.1930 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.07.1917-DD.08.1917 Velitel : Pěší pluk č. 80
DD.11.1921-DD.12.1921 Velitel : Pěší pluk 40
DD.12.1921-DD.01.1923 Velitel : Pěší pluk 40
01.02.1923-31.12.1924 Velitel : 12. pěší brigáda
31.12.1924-15.05.1928 Velitel : 12. pěší brigáda

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1890-DD.08.1894 vojenské studium, Praha
DD.08.1894-DD.05.1899 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 42, Terezín
DD.05.1899-DD.10.1901 praporní pobočník Pěšího pluku č. 42, Hradec Králové
DD.10.1901-DD.11.1904 zásobovací důstojník Pěšího pluku č. 42, Hradec Králové
DD.11.1904-DD.06.1905 vojenské studium, Josefov
DD.06.1905-DD.04.1908 technický důstojník Pěšího pluku č. 42, Hradec Králové
DD.04.1908-DD.10.1908 vojenské studium, Bruck
DD.10.1908-DD.11.1909 instruktor Školy jednoročních dobrovolníků, Hradec Králové
DD.11.1909-DD.06.1910 velitel Školy jednoročních dobrovolníků, Hradec Králové
DD.06.1910-DD.11.1910 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 42, Terezín
DD.11.1910-DD.05.1912 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 80, Lwów
DD.05.1912-DD.07.1914 velitel kulometného oddílu Pěšího pluku č. 80, Lwów
DD.07.1914-DD.09.1914 velitel kulometné roty Pěšího pluku č. 80, východoevropské válčiště
DD.09.1914-DD.12.1914 nemocniční ošetřování
DD.12.1914-DD.02.1915 velitel náhradní kulometné roty Pěšího pluku č. 11, Praha
DD.02.1915-DD.06.1915 zatímní velitel praporu Pěšího pluku č. 80, východoevropské válčiště
DD.06.1915-DD.10.1915 nemocniční ošetřování
DD.10.1915-DD.02.1916 zástupce velitele náhradního praporu Pěšího pluku č. 80, Rimaszombat
DD.02.1916-DD.06.1916 velitel praporu Pěšího pluku č. 80, italské válčiště
DD.06.1916-DD.10.1916 nemocniční ošetřování
DD.10.1916-DD.01.1917 zástupce velitele náhradního praporu Pěšího pluku č. 80, Rimaszombat
DD.01.1917-DD.07.1917 velitel praporu Pěšího pluku č. 80, italské válčiště
DD.07.1917-DD.08.1917 zatímní velitel Pěšího pluku č. 80, italské válčiště
DD.08.1917-DD.05.1918 nemocniční ošetřování
DD.05.1918-DD.09.1918 zástupce velitele náhradního praporu Pěšího pluku č. 80, Rimaszombat
DD.09.1918-DD.11.1918 velitel praporu Pěšího pluku č. 57
DD.11.1918-DD.01.1919 důstojník Posádkového velitelství Praha
DD.01.1919-DD.10.1920 velitel náhradního praporu Střeleckého pluku č. 30, Vysoké Mýto
DD.10.1920-DD.01.1921 velitel náhradního praporu Pěšího pluku 30, Vysoké Mýto
DD.01.1921-DD.11.1921 zástupce velitele Pěšího pluku 30, Vysoké Mýto
DD.11.1921-DD.01.1923 velitel Pěšího pluku 40, Hranice
DD.01.1923-DD.04.1928 velitel Pěší brigády 12, Znojmo
DD.04.1928-DD.01.1930 zástupce velitele Zemského vojenského velitelství v Košicích
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1914

Vojenský záslužný kříž 3. třída
Military Merit Cross 3rd Class
Militärverdienstkreuz III. Kl.
-

DD.MM.1915

Vojenská záslužná medaile bronzová
Bronze Military Merit Medal
Bronzene Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1916

Řád železné koruny 3. třída
Order of Iron Crown 3rd Class
Orden der Eisernen Krone III. Kl.
-

DD.MM.1917

Řád Leopolda 5. třída
Order of Leopold 5th Class
Ordre de Leopold Chevalier
-

DD.MM.1917

Vojenská záslužná medaile stříbrná
Silver Military Merit Medal
Silberne Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1917

Karlův vojenský kříž
Karl Troop Cross
Karl-Truppenkreuz
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Friesse-Bohdan-t60800#381787Verze : 0
MOD
Zemřel 1955 - pochován v Hradci Králove - Kuklenách

Zdroj : www.vets.estranky.cz

Fotografie
URL : https://www.valka.cz/Friesse-Bohdan-t60800#306641Verze : 0