Main Menu
User Menu
Reklama

Fišera, Julius

     
Příjmení:
Surname:
Fišera
Jméno:
Given Name:
Julius
Jméno v originále:
Original Name:
Julius Fišera
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
24.01.1894 Královské Vinohrady /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
29.01.1952 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Fisera-Julius-t60797#218962Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Fišera
Jméno:
Given Name:
Julius
Jméno v originále:
Original Name:
Julius Fišera
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1904-DD.07.1912 Státní gymnasium, Jičín
DD.10.1913-DD.07.1914 Hospodářská akademie, Tábor
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1912-DD.05.1913 Škola jednoročních dobrovolníků, Brno
DD.08.1917-DD.10.1917 Důstojnický kurs, Borispol
DD.11.1920-DD.05.1921 Aplikační jezdecká škola, Hranice
DD.05.1925-DD.06.1925 Informační kurs pro vyšší důstojníky jezdectva, Pardubice
DD.10.1927-DD.06.1928 Kurs pro velitele vojskových těles, Praha
DD.01.1933-DD.07.1933 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1913 kadet rakousko-uherské branné moci
01.05.1915 praporčík rakousko-uherské branné moci
15.10.1917 poručík ruské armády
07.02.1918 poručík legií
05.09.1918 kapitán legií
07.12.1918 major legií
11.11.1920 major jezdectva
10.01.1925 podplukovník jezdectva
30.12.1929 plukovník jezdectva
05.03.1936 brigádní generál
01.08.1939 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
15.02.1919-01.04.1919 Velitel : 1. československý jezdecký pluk
01.03.1929-00.09.1929 Velitel : Jezdecký pluk 8
00.11.1929-00.01.1931 Velitel : Jezdecký pluk 9
30.10.1933-30.11.1933 Velitel : 1. jezdecká brigáda
00.01.1932-00.12.1933 Velitel : Jezdecký pluk 1
30.11.1933-05.03.1936 Velitel : 4. jezdecká brigáda
05.03.1936-15.11.1936 Velitel : 4. jezdecká brigáda
15.11.1936-15.10.1937 Velitel : 1. jezdecká brigáda
15.10.1937-22.05.1938 Velitel : 1. rychlá divise
22.05.1938-08.06.1938 Velitel : 1. rychlá divise, velitelství
13.09.1938-23.10.1938 Velitel : 1. rychlá divise, velitelství
01.04.1946-01.10.1947 Velitel : 13. divise /rychlá/

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1912-DD.11.1912 jednoroční dobrovolník Dragounského pluku č. 11, Brno
DD.11.1912-DD.05.1913 vojenské studium, Brno
DD.05.1913-DD.09.1913 velitel jezdecké čety Husarského pluku č. 1, Wien
DD.07.1914-DD.11.1915 velitel jezdecké čety Husarského pluku č. 1, východoevropské válčiště
DD.11.1915-DD.06.1916 velitel jezdecké eskadrony Husarského pluku č. 1, východoevropské válčiště
04.06.1916-04.06.1916 zajetí na východoevropském válčišti
DD.06.1916-DD.07.1917 ruské zajatecké tábory
DD.07.1917-DD.08.1917 dobrovolník 7. československého střeleckého pluku, Borispol
DD.08.1917-DD.10.1917 vojenské studium, Borispol
DD.10.1917-DD.04.1918 velitel pěší čety 7. československého střeleckého pluku, Běrezaň a přesun
DD.04.1918-DD.07.1918 velitel štábní jezdecké čety velitelství Československého armádního sboru, přesun a sibiřské válčiště
DD.07.1918-DD.02.1919 zástupce velitele 1. československého jezdeckého pluku, sibiřské válčiště
DD.02.1919-DD.04.1919 velitel 1. československého jezdeckého pluku, sibiřské válčiště
DD.04.1919-DD.09.1920 zástupce velitele 1. československého jezdeckého pluku, sibiřské válčiště a přesun
DD.09.1920-DD.11.1920 repatriační dovolená
DD.11.1920-DD.05.1921 vojenské studium, Hranice
DD.05.1921-DD.07.1922 velitel korouhve Jezdeckého pluku 5, Košice
DD.07.1922-DD.04.1924 důstojník 19. oddělení /jezdectva/ ministerstva, Praha
DD.04.1924-DD.12.1924 velitel korouhve Jezdeckého pluku 2, Olomouc
DD.12.1924-DD.05.1925 velitel korouhve Jezdeckého pluku 1, Praha
DD.05.1925-DD.06.1925 vojenské studium, Pardubice
DD.06.1925-DD.09.1926 velitel korouhve Jezdeckého pluku 1, Praha
DD.09.1926-DD.10.1927 zástupce velitele Učiliště pro jezdectvo, Pardubice
DD.10.1927-DD.06.1928 vojenské studium, Praha
DD.06.1928-DD.09.1928 velitel korouhve Jezdeckého pluku 8, Dašice
DD.09.1928-DD.03.1929 profesor Velitelské školy, Praha
DD.03.1929-DD.09.1929 velitel jezdeckého pluku 8, Pardubice
DD.09.1929-DD.11.1929 zástupce velitele Jezdeckého pluku 9, Vysoké Mýto
DD.11.1929-DD.01.1931 velitel Jezdeckého pluku 9, Vysoké Mýto
DD.01.1931-DD.09.1931 zástupce přednosty I./2. oddělení /jezdeckého/ ministerstva, Praha
DD.09.1931-DD.09.1932 profesor Velitelské školy, Praha
DD.09.1932-DD.01.1933 velitel Jezdeckého pluku 1, Terezín
DD.01.1933-DD.07.1933 vojenské studium, Praha
DD.07.1933-DD.11.1933 velitel Jezdeckého pluku 1, Terezín
DD.11.1933-DD.11.1936 velitel Jezdecké brigády 4, Košice a Pardubice
DD.11.1936-DD.10.1937 velitel Jezdecké brigády 1, Praha
DD.10.1937-DD.07.1939 velitel Rychlé divise 1, Praha a branná pohotovost státu
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1920

Vojenský kříž
Military Cross
-

DD.MM.1920

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Fisera-Julius-t60797#377748Verze : 0
MOD