Main Menu
User Menu

Cavalleto

vojnový cintorín z prvej svetovej vojny

     
Název:
Name:
Vojnový cintorín Cavalleto
Originální název:
Original Name:
Cavalleto British Cemetery
Obec:
Municipality:
Cavalleto
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
00°00'00.00"N 00°00'00.00"E
Počet hrobů:
Number of Graves:
100
Počet pohřbených:
Number of Burials:
100
Počet identifikovaných pohřbených:
Number of Identified Burials:
100
Státní příslušnosti pohřběných:
Citizenship of Burials:
Commonwealth
Přístupnost:
Accessibility:
volně přístupno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.ww1cemeteries.com
URL : https://www.valka.cz/Cavalleto-t106764#380896Verze : 0
MOD