Main Menu
User Menu

CZK - OFAB-100-110TU Jupiter

     
Název:
Name:
OFAB-100-110TU Jupiter
Originální název:
Original Name:
OFAB-100-110TU
Kategorie:
Category:
tříštivo-trhavá
Výrobce:
Producer:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vlárské strojírny ?, Slavičín /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR ?
Technické údaje:
Technical Data:
 
Celková hmotnost:
Overall Weight:
121 kg
Ráže:
Nominal Weight:
100 kg
Hmotnost trhaviny:
Explosive Weight:
44 kg
Celková délka:
Overall Length:
1050 mm
Průměr těla:
Body Diameter:
273 mm
Rozpětí stabilizátoru:
Stabiliser Span:
309 mm
Trhavina:
Explosive:
tritol, amatol
Uživatelské státy:
User States:


Poznámka:
Note:
Je určená na ničenie nezodolnených pozemných cieľov. Pri použití brzdiaceho zariadenia a odisťovača EPO-4 skracuje svoj dopad.


Hrúbka stien tela: 26,5-29,5 mm
Rozptyl črepín: 350 m
Zapaľovač: LZEH-3
Zdroje:
Sources:
Archív autora
URL : https://www.valka.cz/CZK-OFAB-100-110TU-Jupiter-t114221#397811Verze : 3
MOD
fotografie: mosr.sk
URL : https://www.valka.cz/CZK-OFAB-100-110TU-Jupiter-t114221#421480Verze : 0
MOD