Main Menu
User Menu

CZE - Železný Brod - Městské muzeum v Železném Brodě

     
Název:
Name:
Městské muzeum v Železném Brodě
Originální název:
Original Name:
Městské muzeum v Železném Brodě
Druh:
Type:
muzeum
Obec:
Municipality:
Železný Brod
Odkaz na stránky muzea:
Museum Website:
https://muzeumzb.cz/
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
00°00'00.00"N 00°00'00.00"E
Památky a muzea v okolí:
Places of Interest and Museums in the Vicinity:
-
Datum revize údajů:
Date of the Last Revision:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Muzeum má své expozice ve dvou budovách - na náměstí a v historickém domě - Bělišti. Hlavní zaměření je na historii města a jeho okolí spolu se sklářstvím, mající zde velkou tradici
Zdroje:
Sources:
https://muzeumzb.cz/
URL : https://www.valka.cz/CZE-Zelezny-Brod-Mestske-muzeum-v-Zeleznem-Brode-t188586#547765Verze : 1
Městské muzeum v Železném Brodě vzniklo v druhé polovině 19. století. V současnosti sídlí ve dvou budovách. Ve funkcionalistické budově městské spořitelny a muzea z roku 1936 se nachází sbírky sklářství, výrobky ze skla pak tvoří jeden z hlavních sbírkových fondů muzea. Ve druhé budově reprezentující jizerskou lidovou architekturu tzv. Běliště, se pak nachází hlavně sbírky národopisné, které jsou rovněž významnou částí sbírkových fondů muzea. Nachází se zde funkční flašinet vyhrávající devět melodií. Ve sbírkách muzea pak jsou o poznání menší sbírky numismatické, archeologické či militárií.


Zdroj:
https://muzeumzb.cz/
CZE - Železný Brod - Městské muzeum v Železném Brodě - Funkcionalistická budova městské spořitelny a muzea z roku 1936

Funkcionalistická budova městské spořitelny a muzea z roku 1936
URL : https://www.valka.cz/CZE-Zelezny-Brod-Mestske-muzeum-v-Zeleznem-Brode-t188586#547766Verze : 2