Main Menu
User Menu

Balík, Alois

     
Příjmení:
Surname:
Balík
Jméno:
Given Name:
Alois
Jméno v originále:
Original Name:
Alois Balík
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál justiční služby
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
13.03.1877 Benešov u Prahy /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
13.08.1936 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
předseda senátu Nejvyššího vojenského soudu
druhý místopresident Nejvyššího vojenského soudu
první místopresident Nejvyššího vojenského soudu
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Balik-Alois-t60151#375629Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Balík
Jméno:
Given Name:
Alois
Jméno v originále:
Original Name:
Alois Balík
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1891-DD.07.1895 Státní vyšší gymnasium, Praha
DD.10.1895-DD.01.1901 Karlo-Ferdinandova universita, právnická fakulta, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1897-DD.04.1898 Škola jednoročních dobrovolníků, Trient
DD.11.1901-DD.05.1902 Kurs na vojenské auditory, Wien
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1898 kadet rakousko-uherské branné moci
01.01.1901 poručík rakousko-uherské branné moci
01.05.1902 nadporučík auditor rakousko-uherské branné moci
01.11.1904 setník auditor rakousko-uherské branné moci
01.07.1914 major auditor rakousko-uherské branné moci
01.05.1918 podplukovník auditor rakousko-uherské branné moci
03.11.1918 podplukovník justiční služby
28.06.1923 plukovník justiční služby
31.07.1934 generál justiční služby
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.10.1897-DD.11.1897 jednoroční dobrovolník Pluku císařských myslivců č. 1, Innsbruck
DD.11.1897-DD.04.1898 vojenské studium, Trient
DD.04.1898-DD.09.1898 velitel pěší čety Pluku císařských myslivců č. 1, Riva
DD.11.1901-DD.05.1902 vojenské studium, Wien
DD.05.1905-DD.05.1906 soudce posádkového soudu, Mostar
DD.05.1906-DD.04.1909 soudce posádkového soudu, Sarajevo
DD.04.1909-DD.05.1912 plukovní auditor Pěšího pluku č. 54, Olomouc
DD.05.1912-DD.07.1914 plukovní auditor Pěšího pluku č. 18, Hradec Králové
DD.07.1914-DD.08.1914 soudce divisního soudu, Jaroslaw
DD.08.1914-DD.09.1914 soudce pevnostního soudu, Jaroslaw
DD.09.1914-DD.10.1914 soudce posádkového soudu, Olomouc
DD.10.1914-DD.11.1914 soudce polního soudu 2. armády, východoevropské válčiště
DD.11.1914-DD.07.1915 soudce Vyššího polního soudu, Moravská Ostrava
DD.07.1915-DD.01.1917 soudce polního soudu 2. armády, východoevropské válčiště
DD.01.1917-DD.09.1917 soudce Vojenského oblastního soudu, Beograd
DD.09.1917-DD.09.1918 soudce polního soudu, XXV. sborové oblasti, Sarajevo
DD.09.1918-DD.11.1918 přednosta justičního oddělení velitelství Sočské armády, italské válčiště
DD.11.1918-DD.01.1919 přednosta Divisního soudu Terezín, Terezín
DD.01.1919-DD.08.1921 přednosta Divisního soudu Bratislava, Bratislava
DD.08.1921-DD.01.1928 přednosta disciplinární skupiny Presidiálního odboru ministerstva, Praha
DD.01.1928-DD.03.1931 rada Nejvyššího vojenského soudu, Praha
DD.03.1931-DD.11.1931 předseda senátu Nejvyššího vojenského soudu, Praha
DD.11.1931-DD.12.1933 druhý místopresident Nejvyššího vojenského soudu, Praha
DD.12.1933-DD.08.1936 první místopresident Nejvyššího vojenského soudu, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1915

Řád Františka Josefa rytíř
Order of Franz Joseph Knight
Franz Joseph Orden Ritter
-

DD.MM.1917

Vojenská záslužná medaile bronzová
Bronze Military Merit Medal
Bronzene Militär-Verdienstmedaille
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Balik-Alois-t60151#216925Verze : 0