Main Menu
User Menu

Bačík, Ján

     
Příjmení:
Surname:
Bačík
Jméno:
Given Name:
Ján
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Bačík
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
25.01.1917 Parižovce /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.army.cz
https://www.pametnaroda.cz/witness/index/id/10
URL : https://www.valka.cz/Bacik-Jan-t63833#388451Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Bačík
Jméno:
Given Name:
Ján
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Bačík
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
11.11.2010 plukovník v.v.
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.RRRR

Hvězda 1939-1945
1939–45 Star
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

DD.MM.RRRR

Medaile za zásluhy II. stupeň
Medal for Merit 2nd Class
-
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.army.cz
https://www.pametnaroda.cz/witness/index/id/10
URL : https://www.valka.cz/Bacik-Jan-t63833#530941Verze : 1
MOD
Podplukovník Ján BačíkNarodil se 25.1.1917- letos oslavil v tichosti 90 let. Pochází z vesničky pod Tatrami- Parižovce v okr. Liptovský Mikuláš. Před 30 lety byla tato obec spolu s dalšími zatopena přehradní nádrží Liptovská Mara. P. Bačík je typický horal, menší zavalitější postavy. Do dneška nepotřebuje při chůzi hůl. Začínal spolu s otcem jako bača u ovcí. V r. 1935 se stal členem Tatranské horské služby a pracoval jako průvodce. V roce 1938 a 1939 převáděl lidi z republiky do Polska. Když zjistil, že po něm jdou, zůstal s poslední skupinou, kterou byli důstojníci z posádky v Liptovském Mikuláši v Polsku a přihlásil se do Svobodovy čs.armády, dostal číslo 479. Když se rozhodovalo kterým směrem se kdo vydá, Bačík se rozhodl pro západ a odjel lodí do Francie. Tam vstupuje se závazkem na 5 let služby (1939) do Cizinecké legie a slouží v Alžírském El Aricho. Poté co Francie vstupuje do války jsou všichni čechoslováci (i Interbrigadisté ze Španělska dosud ve Francii věznění) shromážděni na jihu Francie a vytvářejí v Adge čs. jednotku, která bojuje spolu s Francouzi proti Němcům. Francouzi jsou ale mizerní vojáci a proti Němcům nemají šanci a tak Bačík a další češi prchají z jihofrancouzkého přístavu Sate přes Gibraltar do anglického Liverpoolu. (1940). Zde v táboře Cholmondeley začíná výcvik čs. vojáků zaměřený na obranu Anglie proti invazí hrozícím Němcům. Bačík je vycvičen jako střelec z kulometu. Podává si žádost o přeložení k bombardovacímu letectvu (jako střelec z kulometu), ale není mu vyhověno. Místo toho je přeložen k výsadkářům a stává se členem skupiny Wolfram společně s Řezníčkem, Běrským, Matulou a Černotou, velí jim Josef Otisk. (Černota pocházel z Břeclavi a když jsme byli u tebe na zabijačce, tak jsme tam našli jeho pamětní desku).Při závěrečném výcviku se ale Bačík těžce zraní a na jeho místo nastupuje Svoboda. Osud skupiny Wolfram je dostatečně zdokumentován a není třeba abych to rozváděl. Bačík zůstává v Anglii a je po uzdravení přeřazen k tankistům, kde se posléze stává instruktorem.

Po otevření druhé fronty dostává čs. samostatná obrněná brigáda za úkol dobít obklíčený přístav Dunkerque. Obléhací boje probíhají až do konce války (říjen 44 - květen 45). Bačík je velitelem tanku Cromwell - 1 četa-1 rota - 2 prapor. Jeho tank nese jako vzpomínku na domov, nápis Kriváň. Cesta domů pak vede přes Sušici a Klatovy, jeho jednotka sídlí ve vesnici Životice. Po válce absolvuje školu pro státní zaměstnance, a chce se stát hajným, ale nechá se spolubojovníkem přemluvit ke službě u STB. Pracuje pak až do odchodu do důchodu jako vyšetřovatel. Jeho poválečná příslušnost k k této složce je důvodem, že se o něm vlastně nic neví a není ani zván na oficiální akce České armády. Má hodnost podplukovníka a je nositelem spousty vyznamenání. Nejvíce si cení Čs. válečný kříž, medajli Za chrabrost a Za zásluhy


Edit 4.2.2011: Dne 11.11.2010 byl Ján Bačík povýšen do hodnosti plukovníka.Zdroj:https://www.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/ceska-spolecnost-si-novodobych-valecnych-veteranu-vazi-stale-malo-49219/


----------------------
Životopis sestaven z rozhovorů s panem Bačíkem.
Zpracoval Kos Vladimír via Dolin
Foto z archivu p. Bačíka
URL : https://www.valka.cz/Bacik-Jan-t63833#227840Verze : 3