Main Menu
User Menu
Reklama

Najlepší z rytierov

Autor : 🕔11.06.2002 📕28.251
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

2.1. Rytiersky ideál v stredovekej Európe

Stredoveká dvorná kultúra bola určovaná vojenskými, kresťanskými a estetickými ideálmi4. Výchova v tomto duchu sa začala pestovať najprv vo Francúzsku, a to najmä na hradoch. Chlapcov začínali vychovávať od siedmich rokov ako pážatá. Sedem rokov ich učili jazdiť, šermovať, plávať a dvorne sa správať5. Neskôr sa zoznamovali so zbraňami, lovom a k ich vzdelaniu patril aj spev a tanec. Približne okolo 21. roku života sa konalo symbolické pasovanie na rytiera. Potom už bol rytier viazaný určitými pravidlami. Musel dbať o svoju česť, chrániť slabých, chudobných a vdovy. Rytierska výchova bola prístupná len deťom zo vznešených rodín. Rytierska kultúra sa počas križiackych výprav dopĺňala o nové prvky, keď do čisto svetského vzdelávania už zasahovala aj cirkevná výchova a vzdelanosť6.

Rytier bol považovaný za vzor hrdinstva a odvahy. V rytierskej kultúre sa odrážajú aj hrdinské prejavy, ktoré povznášali úroveň rytierskej, ba až národnej hrdosti.

Reklama

Rytiersky ideál prepojený náboženskou a vojenskou zložkou sa naplno prejavil v rytierskych duchovných rádoch. Rytieri skladali sľub chudoby, čistoty a poslušnosti a spočiatku ich úlohou bola aj ochrana pútnikov na ceste do Svätej Zeme. Rozdiel medzi rytierstvom a šľachtictvom spočíva vo významovom rozdiele preu home a preudome. Preu home (z lat. produs, z novofr. preux) znamená statočného človeka, hrdinu. Preudome (z lat. providius, z novofr. prude) označuje vlastnosti predovšetkým mravné, ktoré majú zdobiť urodzeného človeka a to múdrosť, uvážlivosť a šľachetnosť7.


4 Pozri: Kronika ľudstva. Edit. Bodo Harenberg a Katarína Bangová. Bratislava: Fortuna Print, 1992, s. 333.
5 Tamtiež
6 Kronika ľudstava, s. 333.
7 JOINVILLE, Jean de: Paměti křižákovi. Prel. Václav Černý. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1965, s. 164

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔11.06.2002 📕28.251