Dějiny bleskové války

Autor: Pavel Koudelka 🕔︎︎ 👁︎ 34.224

Situace před 1. světovou válkou a v jejím průběhu

Na počátku 20. století kulminovalo napětí mezi evropskými mocnostmi. Příčinou byla hospodářská rivalita průmyslových velmocí, boj o suroviny a trhy, snaha o získání kolonií a vzrůstající nacionalismus. Nejvíce snahy v tomto ohledu vyvíjelo Německo, teprve nedávno konsolidované v jednu z vůdčích mocností kontinentu. Do zápasu o rozdělení světa vstoupilo až poté, co tradiční velmoci Velká Británie a Francie měly své díly už zajištěné. Německo, při vědomí své síly vojenské a hospodářské, si žádalo rychlou změnu.

Napětí se od konce 19. století projevovalo řadou krizí a konfliktů lokálního charakteru, např. námořní rivalitou Velké Británie a Německa, marockou krizí či balkánskými válkami, mimo Evropu pak třeba rusko-japonskou válkou. Ale objevovalo se stále více hlasů, žádajících válečné řešení stavu. V přípravách na následující střet se mocnosti slučovaly do obranných mocenských seskupení, Trojspolku a Trojdohody.

Reklama

V průběhu války byla strategická iniciativa nejprve na straně Trojspolku, později téměř zcela na straně Dohody. Tu navíc velmi posílil vstup USA do války na její straně, na čemž už nemohla změnit nic ani bolševická revoluce v Rusku a brestlitevský mír. Zatímco na východní frontě se boje vyvíjely vcelku podle dobových vojenských příruček, na západě fronta ustrnula v peklo zákopové války. Protože strategie bleskové války byla odpovědí na poziční boje, bude se tato kapitola věnovat především dění na západní frontě.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více