Main Menu
User Menu
Reklama

Radiolokační metody a technika

Autor : 🕔20.01.2001 📕28.827
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Rozdělení radiolokace

a) Podle způsobu, jakým plní základní funkce:

  • aktivní radiolokace
  • aktivní radiolokace s aktivní odpovědí (sekundární radiolokace)
  • poloaktivní radiolokace
  • pasivní radiolokace

Při aktivní radiolokaci se cíl ozařuje elektromagnetickou energií vyslanou radiolokátorem a přijímá se odražená elektronická energie.

Sekundární radiolokace se liší od aktivních systémů tím, že na pozorovaném objektu je umístěn přijímač a vysílač, odpovídající na signály aktivního radiolokátoru. Odpovědi cíle jsou řízeny dorazy radiolokátoru. V tomto případě je také možné, kromě zjištění a určení polohy cíle také jeho rozpoznání podle způsobu odpovědi. Odpovídající zařízení umístěné na pozorovaném objektu obvykle nazýváme radiolokační maják.

Reklama

Poloaktivní radiolokace se liší od aktivní tím, že ozáření cíle a jeho zjištění se zjišťuje z odlišných míst. Tato metoda se užívá zejména v systémech řízených střel. Je totiž výhodné umístit přijímací a výstupní zařízení přímo na střele, zatímco vysílač označující cíl je mimo střelu například na zemi, nebo na letounu.

Pasivní radiolokace je založena na příjmu elektromagnetické energie vyzařované cílem. V pasivním radiolokačním systému není cíl radiolokátoru ovlivňován, vyzařování cíle není tedy na rozdíl od předchozích systémů řízeno. Hlavní použití pasivní radiolokace (infralokace) je v oblasti tepelného vyzařování objektu (infračervené zaměřovače).

b) Podle typů radiolokačních prostředků

palubní (letecké)  
pozemní             vyhledávací     radiolokátory pro vyhledávání vzdušných cílů  
naváděcí radiolokátory
řídící radiolokátory
radiolokátory pro vyhledávání pozemních cílů
průzkumu a rušení  radiolokační pátrače
radiolokační rušiče
speciální   pozemní radiolokátory systémů navedení a bombardování
pozemní identifikační zařízení
přistávací radiolokátory
střelecké radiolokátory pro řízení palby protiletadlového dělostřelectva
radiolokátory naváděcích systémů řízených střel 
radiolokátory pro řízení palby pozemního dělostřelectva 
radiolokační zapalovače 
lodní  
Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔20.01.2001 📕28.827