Main Menu
User Menu

Radiolokační metody a technika

Autor : 🕔20.01.2001 📕12.844
Rozpočet valka.cz 2021 : 85.000,- Kč Příjmy doposud : 83.494,- Kč
♡ Chci přispět

Rušení radiolokátoru

Rušení práce radiolokačních stanic může způsobovat jakákoliv elektromagnetická energie přijatá přijímačem buď přes anténu, nebo na kterýkoliv stupeň přijímače znesnadňující nebo znemožňující určení správného odraženého signálu na výstupu. Podle toho, o jaký tip rušení jde, jej můžeme rozdělit na přirozené a umělé.

a) Přirozené rušení:

  • vlastní šumy přijímače
  • odrazy od pozemních předmětů
  • rušení vlivem atmosférických výbojů
  • rušení vytvářené zapalovacími systémy výbušných motorů
  • vnitřní poruchy radiolokátorů
  • atmosférické srážky
  • rušení způsobené rádiovými stanicemi
  • rušení způsobené okolními radiolokátory

b) Umělé rušení:

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔20.01.2001 📕12.844