Vplyv politiky Ruskej federácie na konflikty v severokaukazskej oblasti

Autor: Bc. Igor Spitz 🕔︎︎ 👁︎ 14.042

Úvod

Pri pohľade do novín a časopisov, zaoberajúcich sa politickou situáciou vo svete, môže čitateľ raz za čas naraziť na pestrú paletu informácií a analýz týkajúcich sa Kaukazského regiónu. Ich obsahom je terorizmus, islamský radikalizmus, separatizmus, či otázka európskej energetickej bezpečnosti. Čo majú tieto rôznorodé pojmy spoločné je, že sú na dosah Moskve. Rusko intervenuje v oblasti Severného Kaukazu, ktorý predstavuje juh federácie, i Južného Kaukazu, ktorý je oblasťou tzv. blízkeho pohraničia. Osou tejto práce je Čečenská republika, ktorá sa zdá byť priamo, či nepriamo zapojená do väčšiny významných faktorov ovplyvňujúcich oblasť. Otázka znie, čo robí túto oblasť tak významnou a zasluhujúcou tak výraznú pozornosť ruských politických elít.

Cieľom tejto práce je predovšetkým vyhodnotiť kroky, ktoré podniklo Rusko v procese riešenia konfliktu medzi Ruskou Federáciou a Čečenskou republikou, a následne zistiť, aký to malo vplyv na túto malú krajinu. Nemalo by pritom ísť len o hodnotenie uskutočnených krokov v kontraste s inými možnými alternatívami. Po čo najobjektívnejšom zhodnotení priebehu rusko-čečenského konfliktu v rámci súhrnného vykreslenia kontextu, by mal byť dôraz kladený predovšetkým na možné interpretácie moskovskej politiky. K tomu, aby bolo možné nahliadnuť do útrob tak komplikovaného mocenského kolosu akým je Kremeľ, budú analýze podrobené jednotlivé možné motívy formujúce konanie aktérov. Zvláštna kapitola bude venovaná hodnoteniu tých faktorov a nástrojov, ktoré by mali schopnosť vychýliť ruskú politiku od najvhodnejšej a najschodnejšej cesty. Teda i tých, ktoré sa zdali byť nepatričné v danej situácií. V nich by sa mohla skrývať odpoveď na otázku, v čom spočíva význam severokaukazského regiónu. Verím, že iba ak čitateľ obdrží dostatočné množstvo informácií, je následne schopný utvoriť si vlastný a argumentovateľný názor. Z toho vyplýva, že celkový dôraz práce je kladený viac na použité politické nástroje a príčiny ich použitia, než z toho vyplývajúce dôsledky.

Reklama

K tomu rozhodnutiu núti široká paleta literatúry, ktorá obsahuje informácie o situácií v Čečensku a o jeho vzťahoch v rámci RF, pričom argumentácia príčin je roztrieštená a často nedostatočná. Množstvo kvalitnej literatúry v českom jazyku je dostatočné, a to predovšetkým so zameraním na roky 1989 až 1999. O udalostiach po druhej rusko-čenskej vojne už v knižnej podobe neexistuje mnoho zdrojov. Pozornosť tejto oblasti venuje predovšetkým Emil Souleimanov a Tomáš Šmíd. Podrobnejšie informácie o Severokaukazskom regióne po roku 2000 sú roztrúsené v zahraničných analýzach a článkoch. Problematická je predovšetkým častá protichodnosť informácií, ktorá vyplýva zrejme z faktu, že ide o vojnovú oblasť podliehajúcu propagande miestnych politických elít, či ruskej cenzúre. Pri písaní práce bude preto nutné prihliadať na tento fakt a označiť mnoho informácií za teórie a hypotézy, prípadne ich celkom vypustiť.

Záverečná kapitola priblíži situáciu ostatných krajín Severokaukazského federálneho okruhu a takisto ruských krokov podstúpených v ich prípadoch. Poslednou časťou je predikcia vývoja v Čečenskej republike, ktorá bude vychádzať z predchádzajúcich kapitol.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více