Přehled článků autora

Bc. Igor Spitz

Bc. Igor Spitz

Počet článků: 8 Počet shlédnutí: 121.588
Úplný profil autora: Bc. Igor Spitz

Vplyv politiky Ruskej federácie na konflikty v severokaukazskej oblasti

Úvod

Pri pohľade do novín a časopisov, zaoberajúcich sa politickou situáciou vo svete, môže čitateľ raz za čas naraziť na pestrú paletu informácií a analýz týkajúcich sa Kaukazského regiónu. Ich obsahom je terorizmus, islamský radikalizmus, separatizmus, či otázka európskej energetickej bezpečnosti. Čo majú tieto rôznorodé pojmy spoločné je, že sú na dosah Moskve. Rusko intervenuje v oblasti Severného Kaukazu, ktorý predstavuje juh federácie, i Južného Kaukazu, ktorý je oblasťou tzv. blízkeho pohraničia. Osou tejto práce je Čečenská republika, ktorá sa zdá byť priamo, či nepriamo zapojená do väčšiny významných faktorov ovplyvňujúcich oblasť. Otázka znie, čo robí túto oblasť tak významnou a zasluhujúcou tak výraznú pozornosť ruských politických elít.

🕔︎ 05.12.2011 👁︎ 14.091

Vplyv politiky Ruskej federácie na konflikty v severokaukazskej oblasti

1. Prvá a druhá rusko-čečenská vojna (1990-1999)

Čečenská otázka sa stala v 90. rokoch významnou a stále prítomnou kapitolou v dejinách Ruskej federácie. V dobe jeho vzniku nepredstavoval čečenský separatizmus tak špecifický a neštandardný jav, ako by sa mohlo zdať. Prehlásenia o nezávislosti a separatistická rétorika boli v období rozpadu ZSSR všeobecný fenomén a šlo temer o módnu záležitosť. Bolo to revolučné obdobie spojené s demokratizáciou a predstavami o dosiahnutí (celkom) iného spoločenského zriadenia. Zahraničná politika Moskvy sa začiatkom 90. rokov prikláňala k západníctvu a Boris Jeľcin sa preslávil vytvorením tzv. prehliadky suverenít, keď navštevoval federálne republiky a ponúkal im „toľko suverenity koľko zvládnu". Aj napriek tomu je ale možné tvrdiť, že Čečenci pristupovali k otázke nezávislosti s tvrdošijnosťou na vyššej úrovni.

🕔︎ 05.12.2011 👁︎ 21.799

Vplyv politiky Ruskej federácie na konflikty v severokaukazskej oblasti

2. Čečenizácia a Kadyrovizácia (1999-2011)

Na prelome tisícročia sa Moskva domnievala, že kvôli domácej i zahraničnej verejnej mienke by pretrvávanie ruského vojska na čečenskom území nebolo vhodné. Stálo to neprimerane vysoké finančné, materiálne, no i morálne náklady a oslabovalo to politickú pozíciu v zahraničí. Zdalo sa, že situácií by prospela oficiálna zmena systému spravovania regiónu, a to na mediálne priaznivejšiu formu. Ako riešenie sa ponúkalo niekoľko variant. Od direktívneho centrálneho spravovania územia z Moskvy (navrhovaného armádnymi elitami), až po prenechanie správy v rukách Čečencov.

🕔︎ 05.12.2011 👁︎ 15.879

Vplyv politiky Ruskej federácie na konflikty v severokaukazskej oblasti

3. Kľúčové body pre ruskú politiku a jej nástroje

Význam rusko-čečenských vojen pre ruské armádne elity je nezanedbateľný. V dobe prvého konfliktu sa armáda nachádzala v zlej ekonomickej situácií. Koniec studenej vojny a rozpad ZSSR spolu s ekonomickými reformami viedol k úsporám v rezorte Ministerstva obrany. To sa prejavilo i na prvom konflikte s Čečenskom, kedy sa armáda ukázala byť nepripravená na boj. Neúspešnosť postupu zle pripravených jednotiek predĺžila boje, a čo je podstatnejšie, zlá situácia ruských vojsk zrejme prispela aj k faktoru vojenských zločinov.

🕔︎ 05.12.2011 👁︎ 15.593

Vplyv politiky Ruskej federácie na konflikty v severokaukazskej oblasti

4. Severný Kaukaz

Čečenská republika nie je jedinou krajinou Severného Kaukazu s nestabilnou politickou i spoločenskou situáciou. Separatistické tendencie a islamský radikalizmus sa rozšírili prevažne medzi rokmi 1999-2003 aj do Ingušska, Dagestánu, Kabardsko-Balkarska a sčasti aj do krajín Južného Kaukazu. V súčasnosti médiá označujú temer každú z krajín za „najnásilnejšiu oblasť Ruskej federácie."

🕔︎ 05.12.2011 👁︎ 16.082

Vplyv politiky Ruskej federácie na konflikty v severokaukazskej oblasti

Záver

Oslabenie Kadyrovovej moci pomocou Severokaukazského federálneho okruhu sa zdá byť najnovším cieľom Ruskej federácie. Nakoľko stabilita Čečenska je v súčasnosti priveľmi závislá na Kadyrovi, zdá sa to byť rozumný krok. Jeho oslabenie bude znamenať menšiu hrozbu v prípade jeho politického pádu. K tomu ale bude potrebné obmedziť jeho moc omnoho výraznejšie. Tento cieľ potvrdzuje i prístup k ostatným prezidentom v oblasti, ktorých kompetencie ostávajú obmedzené.

🕔︎ 05.12.2011 👁︎ 12.656

Vplyv politiky Ruskej federácie na konflikty v severokaukazskej oblasti

Pri pohľade do novín a časopisov, zaoberajúcich sa politickou situáciou vo svete, môže čitateľ raz za čas naraziť na pestrú paletu informácií a analýz týkajúcich sa Kaukazského regiónu. Ich obsahom je terorizmus, islamský radikalizmus, separatizmus, či otázka európskej energetickej bezpečnosti. Čo majú tieto rôznorodé pojmy spoločné je, že sú na dosah Moskve. Rusko intervenuje v oblasti Severného Kaukazu, ktorý predstavuje juh federácie, i Južného Kaukazu, ktorý je oblasťou tzv. blízkeho pohraničia. Osou tejto práce je Čečenská republika, ktorá sa zdá byť priamo, či nepriamo zapojená do väčšiny významných faktorov ovplyvňujúcich oblasť. Otázka znie, čo robí túto oblasť tak významnou a zasluhujúcou tak výraznú pozornosť ruských politických elít.

🕔︎ 05.12.2011 👁︎ 10.694

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více