Main Menu
User Menu
Reklama

Komparace tureckého a íránského modernizačního procesu

Autor : 🕔17.12.2010 📕10.302
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Tento text byl se svolením autora převzat ze stránek clovek.ff.cuni.cz

 

Reklama

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta sociálních věd

Komparace tureckého a íránského modernizačního procesu:
Mustafa Kemal Atatürk a Rezá Šáh Pahlaví

 

Autor: Radka Mandoková
Vedoucí práce: Doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc.
Praha 2009

 

Úvod

1. Historické předpoklady

1.1 Modernizace v Osmanské říši

1.2 Perská konstituční revoluce a reformní hnutí

2. Teoretický koncept modernizace

Reklama

2.1 Cíle modernizace v Turecku a Íránu

3. Nástup k moci a legitimita

3.1 Atatürk a nový stát

3.2 Státní převrat a cesta Rezy Chána k moci

4. Charakter režimů

4.1 Turecko

4.2 Írán

4.3 Ideologický systém kemalismu

4.3.1 Šest principů kemalismu

5. Nacionalismus

5.1 Turecký nacionalismus

5.1.1 Vztah k menšinám

5.1.2 Jazyková reforma

5.2 Íránský nacionalismus

Reklama

5.2.1 Ambivalentní postoj k zahraničí

5.2.2 Jazyková politika

5.2.3 Vztah k menšinám

6. Sekularizace

6.1 Sekularizace v Turecku

6.2 Sekularizace v Íránu

6.3 Módní diktát

7. Role armády

7.1 Role armády v Turecku

7.2 Role armády v Íránu

8. Hospodářská modernizace a industrializace

8.1 Turecko

8.2 Írán

9. Institucionalizace v Turecku

10. Pád Rezy Šáha Pahlavího

Závěr

Resumé

Summary

Použitá literatura

 

Anotace

Bakalářská práce „Komparace tureckého a íránského modernizačního procesu: Mustafa Kemal Atatürk a Rezá Šáh Pahlaví“ se zabývá otázkou turecké a íránské modernizace v meziválečném období a srovnává politické postupy při modernizaci těchto dvou muslimských států. Cílem práce je pomocí komparativní metody objasnit důvody, proč byla modernizace v prvním případě úspěšná a v druhém nikoliv. Práce vychází ze srovnání výchozích podmínek pro zahájení reforem a pokračuje analýzou stěžejních témat obou modernizací. Tato témata jsou především role nacionalismu, sekularizační reformy, společensko-ekonomické reformy a westernizace. V neposlední řadě se práce zabývá povahou režimu a soustředí se zejména na roli vůdců Mustafy Kemala Atatürka a Rezy Šáha Pahlavího.

Klíčová slova

Modernizace, Turecko, Írán, Mustafa Kemal Atatürk, Rezá Šáh Pahlaví, muslimské státy, islám, sekularizace, nacionalismus

Abstract

Undergraduate thesis “Mustafa Kemal Atatürk and Reza Shah Pahlavi: A Comparative Study of Modernization of Turkey and Iran” is concerned with the modernization theory applied to the concrete examples. The theory of modernization, as had been perceived in the developing countries in the early Twentieth century, was based on the idea of progress and was closely associated with the programme of the westernization. Moreover, especially the Muslim countries were faced with the question of religion which eventuated in secularization policies. The modernization in Islam world therefore represents particular theme of the modernization theory. Within this context, Turkey and Iran were among the first countries in which originated this model of modernization and they also consequentially affected the other states in the Middle East region. However, although Mustafa Kemal Atatürk and Reza Pahlavi implemented similar reforms, the output of the modernization process was obviously different.

The aim of this study is to answer the question, why the Iranian modernization process failed as compared to the successful Turkish example. The general opinion refers to the different cultural and historical background in the more traditional Iranian society. Though I recognize relevance of this argumentation, in my opinion there were also other crucial reasons. Above all, there was significant difference between these two political systems regarding the level of authoritativeness and the way of implementation of the reforms.

For purposes of comparison I selected following subject fields: westernization; nationalism; secularization; economic development and industrialization; and political system.

Keywords

Modernization, Turkey, Iran, Mustafa Kemal Atatürk, Reza Shah Pahlavi, Muslim countries, Islam, Secularization, Nationalism

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔17.12.2010 📕10.302