Main Menu
User Menu
Reklama

Americko-izraelské vztahy: Zoznam použitých skratiek

Autor : 🕔01.06.2010 📕9.199
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

AEW – Airborne Early warning (Radarový systém včasnej výstrahy)

AIPAC – American Israel Public Affairs Committee

Reklama

ASHA – American Schools and Hospitals Abroad Program

FFP – Food for Peace (Potraviny za mier)

FMCT – Fissile Material Cutoff Treaty (Dohoda o zákaze výroby štepných materiálov

na vojenské účely)

JPMG – Joint Political Military Group (Spoločná politicko-vojenská skupina)

Reklama

JSAP – Joint Security Assistance Planning Group (Spoločná skupina pre plánovanie

bezpečnostnej pomoci)

NATO – North Atlantic Treaty Organization (Severoatlantická aliancia)

NPT – Nuclear Non-Proliferation Treaty (Zmluva o nešírení jadrových zbraní)

OOP – Organizácia pre oslobodenia Palestíny

OSN – Organizácia Spojených Národov

QME – Qualitative Military Edge (Kvalitatívna vojenská prevaha)

RB OSN – Rada Bezpečnosti Organizácie Spojených Národov

USA – United States of America (Spojené štáty americké)

USAID – U.S. Agency for International Development

ZSSR – Zväz sovietskych socialistických republík

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔01.06.2010 📕9.199