Main Menu
User Menu
Reklama

Americko-izraelské vztahy

Autor : 🕔01.06.2010 📕9.846
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů

Americko-izraelské vztahy

Vypracovala: Patrícia Šnapková
Vedoucí diplomové práce: Ing. PhDr. Radka Havlová, Ph.D.
Praha 2009

Reklama

 

1 Úvod

2 Historické determinanty vzťahu

2.1 Spoločné rysy pri vzniku štátov Izrael a USA

2.2 Všeobecný pohľad na tento vzťah

2.3 Vznik Izraela

2.4 Obdobie Studenej vojny

Reklama

2.5 Zvrat vo vzťahu USA – Izrael

2.6 Obdobie po konci Studenej vojny

2.7 Vízia politiky Baracka Obamu pre Blízky východ

3 Vzájomné spojenectvo v rôznych oblastiach

3.1 Ekonomická podpora

3.2 Vojenská pomoc

3.3 Spolupráca na medzinárodnej úrovni

3.4 Boj proti teroru

3.5 Kľúčové problémy

3.6 Špeciálny charakter americko-izraelských vzťahov

4 Záver

Zoznam použitých skratiek

Zoznam použitej literatúry

Prílohy

Reklama

Príloha č. 1: Mapa podielu židovskej populácie v Severnej a Južnej Amerike

Príloha č. 2: Mapa židovskej populácie v USA

Príloha č. 3: Mapa Izraela podľa plánu OSN a po vojne v roku 1948

Príloha č. 4: Mapa Izraela a území obsadených počas Šesťdňovej vojny

Príloha č. 5: Tabuľka amerických výdajov súvisiacich s blízkovýchodnom konfliktom od druhej svetovej vojny (podľa hodnoty doláru v roku 2001)

Príloha č. 6: Tabuľka americkej podpory voči Izraelu od 1997 do 2007

Príloha č. 7: Tabuľka americkej podpory voči Izraelu od 1949 do 1996

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔01.06.2010 📕9.846