Main Menu
User Menu

5. lehká pěší divize [1941-1942]

5th Light Infantry Division

5. leichte Infanterie-Division

     
Název:
Name:
5. lehká pěší divize
Originální název:
Original Name:
5. leichte Infanterie-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.1941
Předchůdce:
Predecessor:
5. pěší divize
Datum zániku:
Disbanded:
06.07.1942
Nástupce:
Successor:
5. myslivecká divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.12.1941-DD.02.1942 VIII. armádní sbor
DD.02.1942-06.07.1942 X. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
01.12.1941-DD.MM.RRRR Ulm, ? /

Velitel:
Commander:
01.12.1941-DD.06.1942 Allmendinger, Karl (General der Artillerie)
DD.06.1942-06.07.1942 Jost, Walter (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.12.1941-06.07.1942 Dělostřelecký pluk 5
01.12.1941-06.07.1942 Oddíl stíhačů tanků 5

Ručně vyplněné položky:
01.12.1941-06.07.1942 Myslivecký pluk 56
01.12.1941-06.07.1942 Myslivecký pluk 75
01.12.1941-06.07.1942 Dělostřelecký pluk 5
01.12.1941-06.07.1942 Dělostřelecký pluk 41 (I.)
01.12.1941-06.07.1942 Divizní jednotky 5
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/5-lehka-pesi-divize-1941-1942-t9853#387233Verze : 0
MOD
5. leichte Infanterie-Division
URL : https://www.valka.cz/5-lehka-pesi-divize-1941-1942-t9853#30102Verze : 0
MOD
1941-1942Divizní jednotky 5 Division Units 5 Divisions-Einheit 5
polní doplňovací prapor 5 Field Replacement Battalion 5 Felderstatz-Bataillon 5
průzkumný oddíl 5 Reconnaissance Section 5 Aufklärungs-Abteilung 5
protitankový oddíl 5 Anti-tank Section 5 Panzerabwehr-Abteilung 5 / Panzerjäger-Abteilung 5
spojovací oddíl 5. lehké pěší divize Light Infantry Division Signal Section 5 leichter Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 5
podpůrná jednotka 5. lehké pěší divize Light Infantry Division Supply Unit 5 leichter Infanterie-Divisions-Nachschubführer 5
ženijní prapor 5 Pioneer Battalion 5 Pionier-Bataillon 5
upravil: FiBe
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/5-lehka-pesi-divize-1941-1942-t9853#32487Verze : 0
MOD
5. Leichte Infanterie-Division byla přejmenována na 5. Jäger-Division v 07/ 1942.Velitel:
General der Artillerie Karl Allmendinger (?.10. 1941 - ?.7. 1942)


Operace:
Východní fronta, střední sektor (10/ 1941 - 12/ 1941)
Francie (12/ 1941 - 02/ 1942)
Východní fronta, severní sektor (02/ 1942 - 07/ 1942)
URL : https://www.valka.cz/5-lehka-pesi-divize-1941-1942-t9853#30103Verze : 0
MOD
Nositelé Rytířského kříže kteří byli příslušníci 5. Leichte Infanterie-Division:


Walter Jost 3/31/1942
Max Sachsenheimer 4/5/1942
Franz Wipfler 5/15/1942
URL : https://www.valka.cz/5-lehka-pesi-divize-1941-1942-t9853#32489Verze : 0
MOD